Ruskeneshaugen

På Søreide i Bergen har Byggmester Hitland ført opp 14 leiligheter og 11 rekkehusenheter for Backer Bolig.

Fakta

Sted: Søreide, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, leiligheter og rekkehus

Salgssum: 105 millioner kroner

Bruttoareal: 2.660 kvadratmeter

Byggherre: Backer Bolig

Totalentreprenør: Byggmester Hitland

Arkitekt: Tysseland Arkitektur

Rådgivere: RIB: Asbjørn Danielsen l RIV: VVT og BO Rør l RIE: BO Elektro l RIBr: Multiconsult l Utv VA: Harald Bjørndal Byggadministrasjon

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Terratec l Rivning: Saneringsgruppen l Grunnarbeid: Miljøanlegg Entreprenørforretning l Betongarbeid: Torsteinsen Entreprenør l Anleggsgartner: Gravdal Hage og Anlegg l Ferdigbetong: Betong Vest l Gulvstøp/tynnavretting: Betonggulv l Stålarbeid: BSI l Taktekking: Protan Entreprenør l Vinduer og balkongdører: Lian l Innerdører: Swedoor l Blikkenslager: Østensen l Tømrer: Byggmester Hitland l Maler: Heimdal & Christensen l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Parkett: Norgesgulv l Mur og flis: Murmester Tor Pedersen l Rørlegger: BO Rør l Elektro: BO Elektro l Ventilasjon: VVT l Lås og beslag: Låssenteret l Transport og mottak byggavfall: Leknes Containerservice

Boligene er tegnet av Tysseland Arkitektur og ført opp i en totalentreprise. De 14 leilighetene ligger i tre bygg, mens rekkehusenhetene er fordelt på to bygg. Samlet salgbart areal (BRA) er på cirka 2.300 kvadratmeter (BTA er 2.660 kvadratmeter). Samlet salgssum er på 105 millioner kroner. Byggearbeidene startet i januar 2019, og entreprenøren ferdigstiller innen 1. juli og innflytting starter i begynnelsen av august.

Bra byggeprosess

Prosjektleder Per Terje Bolstad i Backer Bolig forteller at prosjektet har gått bra, uten spesielle utfordringer.

Prosjektleder Kim Andre Waage i Byggmester Hitland bekrefter at Ruskeneshaugen har gått bra.

– Til tross for trang tomt har prosjektet gått veldig fint, sier Waage.

56-120 kvadratmeter

Leilighetene er fra 56 til 89 kvadratmeter, mens alle rekkehusenhetene er cirka 120 kvadratmeter. Standarden er høy. Kvadratmeterprisen er i snitt på 42.000 kroner for rekkehusenhetene og 45.000 for leilighetene.

Kjøperne hadde rikelig med tilvalgsmuligheter og mange benyttet seg av mulighetene.

Alle boligene har overbygde eller delvis overbygde terrasser. Seks av leilighetene er utformet som tilgjengelig boenhet. Ved innkjøringen til området ligger carporter, og i underetasjen til det ene leilighetsbygget er det sportsboder. Hver bolig har egen biloppstillingsplass, og i tillegg er det fire plasser for gjesteparkering. Uteområdene er påkostet og har plener, busker, trær, sittegrupper, lekeplasser, natursteinsmurer og belysning. Ruskeneshaugen ligger nær Søreide sentrum.

Royalimpregnert

Tomten er på 3,54 mål og har fjellgrunn. Det er sprengt ut drøyt 6.000 kubikkmeter. Rekkehusene og leilighetsbyggene ligger i to rekker med tilkomst og grøntareal mellom. Tomten skråner, så rekkehusene ligger litt høyere enn leilighetene. Under byggene er det membran og ventilasjonshull som hindrer radon i å slippe inn i boligene.

De tre leilighetsbyggene har fem, fem og fire boliger. Rekkehusene her sju og fire enheter. Bærende konstruksjon er i tømmer, også etasjeskillere. Byggene har isolerte lettak/q-dekke tekket med folie. Fasadene er kledd med royalimpregnert trepanel i to farger. I boligene er det parkett og flis på gulv på tørre gulv og helflisete bad.

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 320 millimeter i takene. Vinduer har en U-verdi på 0,8 eller 1,0. Royalimpregnert trekledning og aluminiumsbeslåtte trevinduer skal gi enkelt vedlikehold og lang levetid. Sorteringsgrad for byggavfall er 81 prosent.

Tek17

Ruskeneshaugen er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming i leilighetene skjer med varmekabler på bad og gang og panelovner i oppholdsrom. Rekkehusenhetene har vannbåren oppvarming med viftekonvektorer. Alle boligene er i energiklasse C eller bedre. Det er balansert ventilasjon med cirka 85 prosent effektiv varmegjenvinning i hver bolig.

Tydelig formspråk

Arkitekt Patrick Schuppenhauer i Tysseland Arkitektur forteller at det er vektlagt et tydelig og gjenkjennelig arkitektonisk formspråk innenfor området.

– To typer trekledning på fasader og ensidig skrånende pulttak er forbindende visuelt element mellom de ellers selvstendige og ulike type rekke- og punkthus. Rekkehusene er av stående slank karakter, som avslutter med hvert sitt frittstående pulttak for å understreke selvstendighet i en helhetlig kjede med eget preg og estetikk. Det er lagt vekt på siktlinjer og anordning av rom som tilknytter for eksempel hage med stue eller takterrasse på en effektiv måte. Det er tatt høyde for en god belysning inn i sentrale deler av huset gjennom store vindusflater, åpne trapper og god takhøyde, sier Schuppenhauer.

Han peker på at punkthusene opptrer som solide frittstående hus med like proporsjoner langs alle fasader.

– Horisontale og vertikale forskyvninger, og tilpasningen i terrenget bryter den nærmest kubiske grunnfiguren. Dette skaper spenning mellom punkthusene og nærmeste omgivelser. Plasseringen og tilknytning av de tre punkthusene tillater effektiv tilkomst. Samtidig danner punkthusene en tydelig avgrensing mellom gateliv og felles internt leke- og uteoppholdsareal. Alle leiligheter har uteareal mot sør og sørvest. Stue og kjøkken som oppholdsrom er plassert tilknyttet privat uteareal i sørlige del av leilighetene.