RPA-utvikler

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 13,7 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

FirmaAF Gruppen
FylkeOslo
Søknadsfrist11.05.2018

Teknologiutvikling spiller en sentral rolle i nesten alt vi gjør, både privat og profesjonelt. Mulighetene er mange og nesten ubegrensede. AF Gruppen har derfor som målsetning å være den ledende aktøren innen bransjen på innovasjon, og det miljøet i Europa som har best kompetanse på utviklingen innen vår bransje.

Vi har markert vår satsing gjennom etableringen av en egen avdeling for innovasjon og digitalisering, som sammen med vår IT-avdeling skal bidra til å drive frem nye muligheter og maksimere gevinsten ved teknologiutvikling i AF. RPA (Robotic Process Automation) er et av verktøyene som virkelig har satt fart på innovasjons- og digitaliseringsprosessen i AF, og et verktøy vi mener vil være en sentral nøkkel til effektivisering og automatisering av våre prosesser fremover. Vi søker derfor å styrke vår satsning ytterligere med en dedikert RPA-utvikler som ønsker å være med på den utrolig spennende reisen vi bare såvidt har startet.

Muligheten

I samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer med både teknologi- og forretningsforståelse vil du få ansvaret for å drive RPA-utviklingen i AF videre til nye prosesser og nye områder, samtidig som du får ansvaret for å sikre at eksisterende prosesser videreutvikles og tilpasses endrede behov. Du vil få en synlig rolle i AF-konsernet og skape verdi for virksomheten ved å løse helt konkrete problemstillinger.

Den rette kandidaten

  • er strukturert og har sterke analytiske evner
  • er proaktiv og fremoverlent
  • har gode kommunikasjonsegenskaper
  • har sterk problemløsningsevne
  • samarbeider godt med andre

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå
  • God teknologisk og forretningsmessig forståelse
  • Gjerne erfaring med RPA-teknologi (Blue Prism eller tilsvarende)

Du vil bli en del av et sentralt satsingsområde i AF Gruppen med store ambisjoner. Vi tilbyr faglige utfordringer i et fremoverlent, smidig og engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Stillingen byr på betydelige muligheter for både kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Spørsmål om stillingen

Trond Mathiesen

IT Direktør

IT

+47 917 52 818

Jørgen Skovly

Prosjektleder Digitalisering og utvikling

Konsern

+47 934 90 047

Søk stilling

Vis flere stillinger: