Rotasjonsuenighet koster millioner

Det er ikke oppnådd enighet om en arbeidstid for ansatte på landanlegg. På f. eks. Melkøya betyr det at tilreisende med dagtidsarbeid gradvis blir overført til 7,5 timers arbeidsdager.

- Et dårlig alternativ både for bedriften og de ansatte, sier administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr.

LO har ikke vært villige til å finne en løsning innenfor de avtaler som foreligger. Det innebærer å inngå en avtale med såkalte rotasjonsordninger hvor ferie avvikles i samband med avspaseringsperioder.

Ordningen som NHO har foreslått innebærer en årsarbeidstid hvor 5 uker ferie er tatt hensyn til, og at den enkelte arbeidstaker får 10 "sommerferier" à tre uker i året. Rotasjonen ville da vært 10,4 rotasjoner a 5 uker. 2 uker på og 3 uker av. Dette har LO sagt nei til.

Tariffstridig

Bedriftene ser seg nødt til å innføre ordinær dagarbeidstid.  Det medfører at de ansatte jobber 7,5 timer dag med fri i helgene. For den enkelte betyr det mye fritid på anlegget i stedet for fritid hjemme med familien.

Fellesforbundet har tidligere presset igjennom arbeidstidsforkortelse som betingelse for å godkjenne disse ordingene. En slik arbeidstidsforkortelse har NHO helt fra starten av ment er tariffstridig.

Arbeidsretten ga i en dom av 9. januar 2009 NHO fullt ut medhold i dette standpunktet. NHO er, og har hele tiden vært, villig til å se på løsninger. Men dette må skje innenfor det som er avtalt i tariffen.

Bare tapere

- Det er beklagelig at partene gjennom en lang og vanskelig forhandlingsprosess ikke har vært villig til å finne praktikable løsninger for en rotasjonsordning som ligger innenfor lov- og avtaleverket, sier Bergesen.

Han sier videre at NHO har strukket seg langt, og vært villig til å innrømme betaling langt ut over hva som følger av flere av overenskomstene for bransjer som benytter rotasjonsordninger. Bergesen forventer at LO og Fellesforbundet på bakgrunn av dom i Arbeidsretten og eksisterende forslag bidrar til å finne en løsning.

- Situasjonen vi har havnet i har kun tapere. Bedriftene taper økonomisk fordi produksjonen blir rammet og de ansatte rammes fordi de får en mer ubekvem arbeidstid enn de har i dag, sier Bergesen.