E16 Røstetunnelen er en av to tunneler i Hadeland som skal rustes opp i vinter. Foto: Statens vegvesen

Røstetunnelen og Gruatunnelen rustes opp i vinter

Rett over nyttår begynner Statens vegvesen arbeidet med å oppgradere E16 Røstetunnelen og rv. 4 Gruatunnelen. Mye av utstyret som har med ventilasjon og belysning å gjøre, er gammelt og må skiftes ut. Tunnelene blir stengt mens arbeidet pågår.

De to tunnelene mellom Roa og Grua skal ikke stenges samtidig. Arbeidet i Røstetunnelen, nærmest Roa, er planlagt å vare i ca. sju uker, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet i Gruatunnelen vil vare i anslagsvis fire uker. Mens arbeidet pågår, blir tunnelen helt stengt. Mye av trafikken som går på rv. 4 vil bli omdirigert til fv. 16 gjennom Grua sentrum. Ved Grua stasjon er det en jernbaneundergang med høydebegrensing 3,8 meter. Alle modulvogntog og alle kjøretøy som er høyere enn 3,8 meter, vil måtte kjøre en lengre omkjøringsveg via E6 eller E16 mens tunnelene er stengt.

- Arbeidet som skal utføres i vinter er helt nødvendig for trafikksikkerheten i disse to tunnelene, sier prosjektleder Anders Sveen i Statens vegvesen.

Tunnelene er fra 1992 og mye av utstyret har nådd forventet levetid.

- Vi må montere nye vifter, kabler, kabelbruer, belysning og en del annet utstyr. Dette kan ikke skje samtidig som det går trafikk i tunnelen. Derfor må Røstetunnelen og Gruatunnelen stenges i henholdsvis sju og fire uker, sier Sveen.

Statens vegvesen beklager at lokalsamfunnet på Grua vil få stor trafikk på fylkesveg 16 mens tunnelene er stengt. Vegvesenet prøver å legge forholdene til rette for at trafikken skal gå trygt på fylkesvegen i denne perioden. Blant annet vil fylkesveg 16 bli strødd og saltet omtrent på samme måte som rv. 4, mens trafikken går der. Vegvesenet har også kontakt med skolene på Grua og med Opplandstrafikk, som står for skoleskyss til elevene.