Rosendalstunet

Leigland Bygg har utvidet Rosendalstunet i Rosendal i Kvinnherad med seks nye fløyer som inneholder totalt 60 nye rom.

Fakta

Sted: Rosendal, Kvinnherad

Prosjekttype: Nybygg, sykehjem

Bruttoareal: 5.900 kvadratmeter

Tiltakshaver: Kvinnherad kommune

Totalentreprenør: Leigland Bygg

Arkitekt: B+B arkitekter

LARK: Smedsvig Landskap

Rådgivere: RIE, RIV, RIA, RIG og RIBr: Multiconsult l RIB: Konstruksjonsteknikk

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og betong-
arbeider: Dimmelsvik Entreprenør l Anleggsgartner: Gravdal Hageanlegg l Stålarbeider: Sælen Smedverksted l Glass- og aluminiumsarbeider: Alglass l Båndtekking tak og fasade: Sigurd Opheim l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Maler og gulvlegger: Malermester Alf Hjelle l Mur, puss og flis: Fyllingen Flis og Mur l Rørlegger: Johansen Rør l Elektro: Kvinnherad Elektro l Ventilasjon: Klima og Energi Service l Heiser: Heis1 l Garasjeporter: Portmakeren l Tømrer og branntetting: Leigland Bygg l Vinduer: Nordan l Innerdører: Swedoor l Gulvstøp: Betongentreprenøren l Personløftere: Nordisk Helse Design l Branngardiner: Bramo

Den nye delen av sykehjemmet er tegnet av B+B arkitekter, og tiltakshaver er Kvinnherad kommune. Leigland Bygg AS har utført byggearbeidene i total-entreprise. Utvidelsen har to etasjer og et samlet brutto areal på 5.900 kvadrat-meter. Byggearbeidene startet sommeren 2016 og ble fullført i desember 2017.

– Utvidelsen omfatter 60 enerom på 28 kvadratmeter, med tilhørende felles stuer, kjøkken, kontorer, møterom, skylle- og vaskerom, kapell og et bårerom. Seks rom er så store at de kan brukes av par. Utendørs omfatter entreprisen store hageanlegg med benker, busker, stier, grillhus og mosjonsapparater og en parkeringsplass med 60 biloppstillingsplasser, forteller anleggsleder og byggmester Sverke Haavik i Leigland Bygg AS.

Han legger til at oppføringen har gått greit.

– Det kan være sterke kastevinder her, noe som kan være krevende under byggingen, men det har gått fint. For oss har det vært lærerikt å ha totalentreprise på et såpass teknisk avansert bygg. Prosjektet har vært preget av godt samarbeid, sier Haavik.

Sykehusbad

Rommene er fordelt med ti rom i hver av seks fløyer/bogrupper (to fløyer i første etasje og fire i andre etasje). Hver bogruppe har egen stue, spiserom/kjøkken, kontor og servicerom. To av fløyene er for demente beboere.

Alle beboerrommene har egne Bano sykehusbad, slik at beboerne i størst mulig grad skal klare seg selv. Tekniske rom, kapell, bårerom, lager og garderober ligger i første etasje. I den eldre delen av Rosendalstunet bygget i 1997 er det 26 omsorgsboliger, eldresenter med kantine og kontorer. Beboerne har tilbud om frisør, fotpleie, lege, ergo-/fysioterapeut og sårpleie.

Fra Rosendalstunet er det utsikt mot fjorden og flotte fjell, som Melderskinn og Malmangernuten.

Funksjonelle bogrupper

Sivilarkitekt Arne Bjerk i B+B arkitekter forteller at hovedgrepet er seks funksjonelle bogrupper/fløyer som omkranser og skjermer utearealer på et skrånende jordbruksareal med gode solforhold. Beboerne bor i grupper på ti personer. De to gruppene med demente beboere kan deles ytterligere i seks rom og en skjermet del med fire rom.

– Konseptet er at vi har en gate, ryggmargen i prosjektet, som bogruppene hekter seg på. I gaten ligger fellesarealer og rom for lege, frisør, fotpleie og møterom/kontorer.Det skrånende terrenget gir bygget terrengkontakt på begge sider, noe som gir god terrengtilpasning og atkomst til hagearealer fra begge etasjer. Det var også vi som vant arkitektkonkurransen om sykehjemmets første byggetrinn på tomten. Med denne utvidelsen blir det et mer fullstendig prosjekt. I den eksisterende delen er det i dag 16 enheter i bofellesskap og 10 omsorgsboliger, sier Bjerk.

I første etasje ligger to bogrupper med rehabiliteringsplasser. Disse bogruppene ligger på samme plan og vegg i vegg med lokalene til ergoterapeut og fysioterapeut, noe som er meget funksjonelt. Bjerk sier at sykehjemmet har fantastisk flotte uteområder med skjermete hager for demente beboere.

– Vi er glad for at vi fikk fortsette med tegl i fasaden i kombinasjon med båndtekking av aluminium på deler av fasaden og på taket. Det er vedlikeholdsvennlige og robuste materialer. Vår er faring er at bruk av få materialer gir også kan gi god arkitektur. Vi har hatt et meget godt samarbeid med både bruker, byggherre og totalentreprenør i arbeidet med Rosendalstunet, sier Bjerk.

Pulttak

Byggmester Harald Engevik i Leigland Bygg sier at Rosendalstunet står på morenermasser.

Utbyggingen har H-form. I grunnen under bygget er det føringsvei for elektro. Kjeller, etasjeskille og trappe- og heishus er i plasstøpt betong. Andre etasje har bærekonstruksjon av tre. Taket har en pulttakskonstruksjon der den ene siden av taket går høyere opp enn den andre. Fasadene har teglforblending (med luftsjikt) og båndtekking av lakkert aluminium. Båndtekkingen er montert på kryssfinér med Sarnafil som er utlektet på vanlig isolert trevegg med vindtett plate utvendig og påforing/gipsplate innvendig.

Det er vinylbelegg og parkett på gulvene, fliser i trapper og inngangsparti. Innervegger er av malt gips med fiberduk og systemhimlinger, perforert gipshimling eller Rockfon himling. Badene har flislagte vegger. Det er 25 cm isolasjon i yttervegger og i snitt 40 cm i tak. Under oppføring ble det praktisert rent tørt bygg. Rosendalstunet er ført opp uten fraværsskader. Da byggeaktiviteten var på topp var 50 personer med.

Borehull

Rosendalstunet er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer og vannbåren gulvvarme basert på varmepumpe mot borehull. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Hele bygget er sprinklet. Solavskjerming skjer med utvendige persienner.