Thor Olaf Askjer

Ros må følge ris

Mange har vært kritiske til det den ørkenvandring Bygg 21's styre har vært ute på i mange måneder. En ørkenvandring er slitsom for de som er med på turen og den skaper ofte uro og bekymring for de som venter og venter på at vandrerne endelig skal komme frem. Men hvem teller vel de tapte slag på seierens dag?

Thor Olaf Askjer

Administrerende direktør
Norsk Eiendom

Nå har riktignok ikke Bygg 21-styret kommet helt i mål. Men de er meldt ved Gratishaugen og det ser ut til at de er i bedre form enn på lenge. Vi gleder oss til å ta de i mot og til å se hva de har i sekken.

Grunnen til min optimisme er den dialog styret og administrasjon har invitert til nå i de senere faser av løpet. Ikke det at de ikke har invitert tidligere også, men langt om lenge har de begynt å lytte til de som har skoene på og kombinert det mot hva som er dagsaktuelt for politikere og for bransjen selv. Det bærer bud om at vi kan få til noe som bidrar til endring både på kort og lengre sikt.

En annen grunn til optimisme er at Bygg 21 har fått en fremragende person sentralt med på laget. Sverre Tiltnes evner å skape begeistring, forstå hva som fungerer kommersielt og til å få de riktige ballene til å lande et sted der de gjør en forskjell. Vi skal skape endring i en stor og komplisert næringskjede. Da er det nødvendig å ha visjonære og begeistrede folk med på laget.

Som representant for byggherrene og de som eier byggene, er det viktig å minne oss selv på hvilken utrolig viktig rolle vi har som bestiller og premissleverandør. Vi kan aldri komme vekk fra det ubehagelige faktum at måten bestilleren tar regien på, påvirker HMS, kvalitet på sluttproduktet, pris og seriøsitet i næringen. Derfor må byggherresiden være aktive i Bygg 21 og få sine behov dekket i form av FOU for bedre bestillere. Det vil komme også rådgivere og entreprenører til gode.

Det er også viktig å minne oss alle på at det bygde miljø har en verdi langt utover å være klimaskall, fundamenter og arenaer. Det er byggenes bidrag til verdiskapningen i samfunnet som er det essensielle. Det er der hvor folk bor, pleies, undervises, underholdes og ikke minst produserer varer og tjenester som må ha en funksjonalitet, kostnad og kvalitet som bygger opp om et bærekraftig samfunn. Når disse spørsmålene får komme i fokus, vil mange ting i planlegging og produksjon av byggene falle på plass nærmest av seg selv. Av og til kan det se ut som om byggebransjen ser på seg selv som det egentlige målet. Heller ikke det ferdige bygg er målet. Det er livet i og mellom husene vi i bygge- og eiendomsbransjen er her for. Det er det som er vår misjon.

Vi ser frem til et Bygg 21 som konkret og målrettet bidrar til gode bygg for et bedre samfunn!