Røropplagring i ny mikrocellekvalitet

Armacell leverer nå Armafix Røropplagring i ny mikrocellekvalitet lik AF/Armaflex.

Røropplagringen leveres nå med samme tekniske egenskaper som nye AF/Armaflex og har tykkelser som er tilpasset dennes slangedimensjoner. I tillegg leveres nå også klammer til røropplagringen, enten seperat eller. Armafix er patentert.

Ofte blir rør hengt opp og klamret før isoleringen monteres, noe som gjør at isolatøren må isolere rundt klammeret. Røropphengene er alltid ett kritisk svakt punkt ved isolering av kalde installasjoner. Hvis klammeret er montert direkte på røret kan det oppstå en kuldebro (i dette tilfelle varmebro) i overgangen mellom rør og klammer, noe som igjen kan gi kondens. Dette leder i tillegg til økt energitap, samtidig som risikoen for korrosjon og annenhånds skader øker. Hvis man vil unngå en slik kuldbro, må direkte kontakt mellom rør og klammer unngås.

Med Armafix Røropplagring får man ett isoleringsystemet som sikrer mot kuldebro og kondens rundt røroppheng av kalde installasjoner. Armafix Røropplagring er en isolering med innebygde KFK-frie PUR/PIR støttesegmenter som gir en optimal vektbæring og beskytter mot at isoleringen presses sammen. Disse er igjen innebygd som en sandwichkonstruksjon i AF/Armaflex isolasjonsmateriale. I tillegg er det montert to aluminiumsdeksler på 0,8mm over PUR/PIR-elementene. Disse fungerer også som diffusjonssperre for PUR/PIR-opplagringssegmentene. Diffusjonsmotstanden er på µ ≥ 10,000, og dens varmeledningsevne er på λ0°C ≤ 0.033 W/(m∙K).

Armafix er rask og lett å montere, noe som sparer tid, materialer og penger.. Smekk den rundt røret, monter de selvklebende limskjøtene, og monter så klammeret rundt.