Rørleggerkostnadene opp 9,2 prosent

Byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg steg med 9,2 prosent fra desember 2005 til desember 2006.

Fra november til desember i fjor økte kostnadene med 0,1 prosent. Kostnadene for sanitær- og varmeinstallasjoner steg med respektive 9,7 og 8,7 prosent fra desember 2005 til desember 2006. Årsveksten i rørleggerkostnadene ble 4,9 prosent Årsindeksen, beregnet som gjennomsnittet av de månedlige indeksene, viser at rørleggerkostnadene totalt økte med 4,9 prosent fra 2005 til 2006. For sanitær- og varmeinstallasjoner var den tilsvarende årsveksten respektive 6,1 og 3,4 prosent.