Romerike er landets mest attraktive region

Øvre Romerike er landets desidert mest attraktive region, viser en oversikt fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Oversikten viser tilstanden i 83 regioner landet rundt. Øvre Romerike er mest attraktivt, fulgt av Oslo, Halden og Aremark, Nedre Glomma og Ringerike/Hole.
I den andre enden av skalaen ligger Hald nederst, med Vest-Finnmark, Ytre Helgeland, Lister og Hallingdal på plassene over.

- Oppsiktsvekkende nok viser det seg at arbeidsplasser i en region eller kommune ikke er det som betyr mest for å tiltrekke seg folk, sier forsker Knut Vareide ved Telemarksforskning til Nationen.

Han har utarbeidet Attraktivitetsbarometeret 2007 for NHO. Samtlige av landets kommuner er med i barometeret.

- Inndelingen i rapporten er basert på politiske regioner, det vil si klynger av kommuner som har inngått samarbeid i form av regionråd eller interkommunale næringsselskap. Det er 83 slike regioner i Norge, sier Vareide.

Han sier et av de mest overraskende funnene er at pendling ut av kommunen ikke nødvendigvis er negativt.

- Fokuset på å skape arbeidsplasser er ikke nødvendigvis så viktig som jeg og mange politikere har trodd til nå. Det er mange andre faktorer som gjør at folk vil bo i en region, sier han.

- Ellers ser vi at høye boligpriser skremmer. De kan være en forklaring på at det ikke er så viktig å bo der man jobber som man har trodd til nå, sier Vareide.