Røkke-villa havner på Fylkesmannens bord

Fylkesutvalget i Akershus sier etter det NTB erfarer nei til Kjell Inge Røkkes byggeplaner på Konglungen i Asker. Dermed havner saken på Fylkesmannens bord.

Vi har landet på å følge fylkesrådmannens innstilling og dermed klage på vedtaket i Asker bygningsråd. Da går saken til Fylkesmannen, og så får Fylkesmannen gjøre sin vurdering, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkesutvalget, Kjell Berge, til NTB. Også KrF bestemte seg onsdag for å følge fylkesrådmannens innstilling. De to partiene går dermed inn for noe annet på fylkesnivå enn det partiene har gjort på kommunenivå. Tidligere har Venstre og SV signalisert at de støtter innstillingen. Dermed er det trolig bare Høyre og Frps representanter i utvalget, som sammen har 6 av 13 stemmer, som vil tillate utbyggingen. Verneplan Fylkesrådmannens innstilling vedtas formelt på et ekstraordinært møte onsdag ettermiddag. Klagen gis oppsettende virkning, noe som betyr at Røkke ikke kan starte byggingen før saken er avgjort hos Fylkesmannen. Blir Fylkesmannens avgjørelse påklaget, havner saken til slutt hos miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF). Hareides partifelle, fylkesordfører Hildur Horn Øien, mener bygningsrådet i Asker ikke burde ha gitt Røkke dispensasjon fra verneplaner som ennå ikke er vedtatt. Riktignok ligger ikke Røkkes eiendom innenfor forslaget til verneplan for indre Oslofjord, men nettopp når man har en prosess når man skal lage en verneplan, så er det jo stor mulighet for at også flere av områdene på Konglungen kan komme inn under den. Og da må man vente til at verneplanen er godkjent, før man kan gi mulighet til utbygging, sier Horn Øien til NTB. Behandles likt Hun viser også til høringsrunden for reguleringsplanen for hele Konglungen. Den planen ble vedtatt samme dag som Røkke-utbyggingen og skal jo også ut på høring. Man griper altså inn i en sak hvor det er to tunge reguleringsplaner på høring som ikke er fullført, konstaterer Horn Øien. Fylkesordføreren sier klagen ikke nødvendigvis betyr at Røkke ikke får bygge, men at vedtaket først kan tas når verneplanene er klare. Samtidig er hun opptatt av at Røkke må behandles likt med alle andre som søker om byggetillatelse i strandsonen. Hvis man gir den ene dispensasjonen etter den andre, så vil det legge sterke føringer på helhetstenkningen på Konglungen. Det er i høyeste grad innenfor det området som er omfattet av regjeringen og fylkeskommunens plandokumenter for å bevare strandsonen, sier Horn Øien.