Rogaland snur - garanterer for Rogfast-midler

Rogfast sto i fare for å stoppe opp da hverken staten eller Rogaland fylkeskommune ville garantere lån for prosjektet. Nå gir fylkeskommunen etter for presset.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel i sin papirutgave torsdag.

Byggeindustrien kunne mandag sitere VG som skrev at Rogaland ville gå tilbake på sin lånegaranti til Rogfast-prosjektet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kritiserte fylkespolitikere for utpressing, og for å bruke Rogfast i et spill om Ryfast.

Fylkeskommunen satset, ifølge Aftenbladet, på at samferdselsministeren skulle gi seg og overta garantiansvaret for bygging av Rogfast. Slik gikk det ikke.

– Hvis de hadde trukket seg nå, ville de endret hele forutsetningen for gjennomføring av prosjektet. Det ville betydd at hele prosjektet ville stoppet opp, sier Solvik-Olsen til NRK.

Tirsdag vedtok fylkeskommunen å stå for garantien de først vedtok i 2015. Samferdselsministeren kaller det for «en seier for alle som ønsker å realisere Rogfast».