Rockwool med nytt rammesystem

Rockwool RedAir Link er et patentert og energieffektivt rammesystem som gjør det enkelt å montere vinduer og dører på utvendige fasader der det tradisjonelt kun er mykt isolasjonsmateriale å feste i.

Systemet består av hardpressede Rockwool steinullplater og spesialutviklede monterings- og festebeslag. Monteringen er rask og enkel og krever ikke bruk av spesialverktøy.

Marketingsjef Torkel Wæringsaasen hos Rockwool, forteller at han er svært spent på hvordan det nye systemet vil bli mottatt ute i markedet.

- Montering av dører og vinduer har tradisjonelt vært en utfordring både med hensyn til kuldebroer og feste. Det har vi nå løst ved at man, kort sagt, setter sammen monteringsrammer av harde steinullplater som festes i fasadekonstruksjonen. Dermed oppnås et uorganisk isolerende sjikt uten kuldebroer rundt dører og vinduer, og problemer med fukt og råte unngås. RedAir Link bidrar også til å redusere faren for brannspredning på grunn av steinullens svært gode brannhemmende egenskaper, sier Wæringsaasen.

Han forteller videre at RedAir Link kan brukes til både nybygg og rehabilitering med bærende konstruksjoner av tre, betong, tegl/murstein eller lettbetong på bygninger opp til 30 meters høyde. Brukes RedAir Link sammen med fasadeisoleringssystemet RedAir Flex, får man en komplett fasadeløsning, legger marketingsjefen til.

I tilknytning til det nye systemet er det også utviklet et beregningsprogram som skal gjøre det enkelt å beregne veiledende antall plater og beslag som går med til det aktuelle prosjektet.