Rockwool med håndbok for prosessisolering

Rockwool Technical Insulation (RTI), som er en del av det internasjonale konsernet Rockwool, lanserer i disse dager en ny og praktisk håndbok om prosessisolering.

Trond A Løken i Rockwool.

Håndboken er på norsk og er beregnet for alle som arbeider med teknisk isolering, spesielt innen prosessindustrien.

- Dette håper vi kan være en nyttig guide for alle som arbeider med isolering av prosessanlegg, enten det er prosjektering eller utførelse, sier Trond A. Løken hos RTI. Med prosessisolering menes all isolering som ikke omfatter oppvarming og drift av bygninger, forklarer Løken. Eksempler på dette kan være alt fra oljeindustri og petrokjemi til næringsmiddelindustrien.

- Det finnes svært få standarder for denne type isolering i Norge, forteller Løken. Både i Danmark, Sverige og England har man langt flere enn her hjemme.

Ikke minst derfor er det viktig å ha en guide som inneholder beregninger, aktuelle produkter og anbefalte løsninger for ulike bruksområder. Dessuten ønsker vi jo å fremme dokumenterte produktløsninger som bidrar til best mulig energioptimalisering og reduksjon i CO 2- utslippene, fortsetter han.

Trond A. Løken har lang fartstid innen teknisk isolering. Hans erfaringer fra både utenlandske markeder og i Norge har vært gode å ha med under utarbeidelsen av den nye håndboken.

- Dette er for mange et utfordrende fagområde med alt fra relativ enkel rørisolering til mer kompliserte installasjoner som tanker og kjeler. Det er heller ikke uvanlig at prosjekteringen av prosessanlegg foregår på tvers av landegrensene. Derfor kan det være fordelaktig å benytte produktløsninger fra et internasjonalt sortiment. På den måten kan man arbeide effektivt på tvers av landegrensene, påpeker Løken. Jeg tror derfor denne håndboken dekker et stort behov, og jeg kjenner ikke til at det finnes tilsvarende på norsk, sier han.

Løken vil også informere om at RTI i løpet av kort tid vil ha klart et nytt beregningsprogram for industriisolering – ROCKASSIST.