<p>Rivingen av bygningsmassen ved psykiatrisk avdeling Hjelset er i full gang, for å gjøre klart til nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Bildene er tatt i påsken. Foto: Svanhild Blakstad</p>Rivingen av bygningsmassen ved psykiatrisk avdeling Hjelset er i full gang, for å gjøre klart til nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadDet nye fellessykehuset skal stå klart i 2022. Foto: Svanhild BlakstadSlik skal det nye akuttsjukehuset på Hjelset utenfor Molde se ut når det står ferdig i 2022. Illustrasjon: Nordic - Office of ArchitectureRivingen av bygningsmassen ved psykiatrisk avdeling Hjelset er i full gang, for å gjøre klart til nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Foto: Svanhild Blakstad

River for nytt fellessykehus på Hjelset

Det er en betydelig rivejobb som for tiden pågår på tomta til det som skal bli Nordmøre og Romsdals nye akuttsykehus.

Om Sjukehuset Nordmøre om Romsdal

 Akuttsjukehuset på Hjelset vil sammen med det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund utgjøre det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). SNR vil bli eit moderne og framtidsretta sjukehus som skal sikre innbyggarane betre kvalitet på tenestene, auka pasienttryggleik, auka opningstider og kortare ventetid.

Kilde: Helse Møre og Romsdal

På Hjelset utenfor Molde er AF Decom i full sving med å rive bygningsmassen til det gamle psykiatriske sykehuset, som har hatt tilhold der siden 1913.

Rivinga av bygningene startet i januar, og til sammen 14 bygninger og konstruksjoner skal rives fram til juni. Arbeidet består også av miljøsanering og sluttdisponering av riveavfallet.

På det store sykehusområdet er det fortsatt drift på alderspsykiatrisk, rehabilitering og akuttpsykiatrisk, med til sammen 30 pasienter. Flere bygninger vil derfor stå frem til nytt sjukehus er ferdigstilt i 2022.

Milepæler i prosjektet

- Riving av gamle psykiatribygg på Hjelset: januar-juni 2018
- Arbeid med ny infrastruktur på Hjelset: mars-oktober 2018
- Byggestart for akuttsjukehuset på Hjelset: november 2018
- Oppstart av DMS-prosjekt i Kristiansund: januar 2018
- Overlevering/innflytting av SNR på Hjelset: våren 2022

Kilde: Helse Møre og Romsdal