River bomstasjon på Svinesund - kan påvirke trafikkflyten

Onsdag 3. august starter arbeidene med å rive siste del av den gamle bomstasjonen på E6 ved Svinesundsbrua.

- Vi skal nå fjerne de siste restene av den gamle bomstasjonen i sørgående retning på norsk side. Arbeidene vil pågå i cirka fire uker, opplyser Frode Rukke i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kjøremønsteret på stedet er allerede endret slik at rivningsarbeidet kan foregå adskilt fra trafikken.

- Det kan allikevel bli noe redusert fremkommelighet på grunn av anleggstrafikk, sier Rukke.

Han oppfordrer trafikantene til å vise hensyn når de passerer de som jobber tett inntil vegen.

Så snart arbeidet på E6 er ferdig fortsetter rivingen av bomanlegget på fylkesveg 118 ved den gamle Svinesundsbrua. Arbeidene skal være ferdigstilt i løpet av høsten.

Fra 1. november 2015 ble de tidligere bomstasjonene ved Svinesundsbruene tatt ut av drift og erstattet av to helautomatiske bomportaler på norsk side av grensen. Alle passeringer blir nå automatisk registrert, enten ved at bombrikken avleses når kjøretøyet passerer bomportalen, eller det tas bilde av skiltet.