Risikerer fengsel etter dødsulykke

Driftsingeniør Bjørn Fjukstad kan bli den første arbeidstakeren som dømmes til ubetinget fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Det kan skje i en rettssak som starter i Tromsø mandag.

Fjukstad står tiltalt for ikke å ha sjekket luftkvaliteten før arbeidslaget i Svea Nord-gruven på Svalbard gjorde et gjennomslag mot et tidligere driftsområde. Dette førte til at oksygenfattig og metanholdig luft strømmet inn mot de 12 som arbeidet på monteringsstollen. Omkom Frank Wiggo Karlsen (34) fra Kvæfjord i Troms besvimte og falt ned fra kullbrytingsmaskinen, og døde senere av kvelning. De 11 andre mistet bevisstheten, men ble alle reddet ut. Ulykken skjedde 3. juli 2005, bare tre uker før Svea Nord ble rammet av en brann som førte til ni måneders driftsstans. I mai i fjor ble Store Norske Grubekompani ilagt rekordhøye 10 millioner kroner i bot. Tre øvrige ansatte fikk bøter på 15.000-20.000 kroner i bøter. Arbeidstilsynet konkluderte med at det lå en alvorlig systemsvikt bak ulykken. Driftsingeniør Bjørn Fjukstad ble tilbudt å få avgjort sin sak med en tilståelsesdom der påtalemyndigheten ville be om 90 dagers fengsel. Fjukstad takket nei. Ikke straffskyld Gjennom sin tidligere advokat Pål Andreassen har Fjukstad tidligere erklært at han ikke erkjenner straffskyld. Fjukstad har tatt selvkritikk for deler av arbeidet han gjorde i forbindelse med gruveulykken, men ønsker saken skikkelig belyst i en rettssak. Gruvesjef Robert Hermansen har sagt at luften ble sjekket av Bjørn Fjukstad to dager før ulykken. Da var luftkvaliteten helt i orden. Noe har skjedd i mellomtiden, sa Hermansen til NTB da selskapet ble ilagt boten på 10 millioner kroner. Bjørn Fjukstad var også lokalstyreleder i Longyearbyen da ulykken skjedde, et verv han senere har tatt permisjon fra i påvente av rettssaken. «Særdeles skjerpende» Ifølge tiltalen som er utferdiget av statsadvokat Torstein Hevnskjel, var det driftsingeniøren som hadde ansvaret for at det ble gjort målinger av metangassinnholdet før gjennomslag. Ansvaret for målinger ble også presisert i planen for driving av strossegeider som ble fastsatt tre dager før ulykken. Påtalemakten mener det foreligger «særlig skjerpende omstendigheter» fordi Fjukstad ikke fulgte instruksen, og fordi «unnlatelsen av å følge instruksen var forsettlig». Tiltalen er i tråd med innstillingen fra Arbeidstilsynet. Den øvre strafferammen er ett års ubetinget fengsel, sier statsadvokat Torstein Hevnskjel til NTB. Det er satt av fem dager til rettsforhandlingene i Tromsø der det skal føres mer enn 20 vitner. Flere av arbeidslaget som ble eksponert for luften fra det gamle driftsområdet, skal forklare seg i tillegg til flere fra ledelsen i Store Norske. I tillegg møter gruvespesialister og representanter for Arbeidstilsynet.