Kontrakten skrives under av Kato Risa, regionleder Jæren fra Risa AS (t.h.) og prosjektleder Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen (t.v.) (Foto: Lars Helge Rasch, Statens vegvesen).

Risa skal rehabilitere E39 Kirkehei-tunnelen

Statens vegvesen signerte fredag kontrakt med Risa AS på hovedentreprisen for rehabilitering av Kirkehei-tunnelen på E39 i Mandal. Kontrakten er på om lag 39 millioner kroner.

Arbeidene starter utenfor Kirkeheitunnelen i juni og inne i tunnelen etter at Skalldyrfestivalen er over. Tunnelen stenges for trafikk 1. september og fram til første uken av november.

Det er i første rekke mye elektroarbeid som skal gjøres inne i tunnelen. Det kommer blant annet nye kabelstiger og kabler, rør, lys nødstasjoner, skilt overvannsanlegg og kummer. Tunnelen skal også sikres mot frost og vann, og den får nødnett og DAB.

I fjor høst bygget Statens vegvesen en fylling på Skarvøy på østsiden av tunnelen med tanke på å sette opp et teknisk bygg. Dette skal nå bygges, og det blir også et teknisk bygg på vestsiden av tunnelen.

Noen nøkkeltall:

· Tunnelen er 845 meter lang

· Det skal bygges 1700 meter betongføringskabler inne i tunnelen.

· Det skal strekkes 18 000 meter nye kabler

· Det skal bygges om lag 1200 meter kabelstige og 25 trekk-kummer

· Det skal strekkes 2500 meter drensrør og 35 nye kummer.

I forbindelse med rehabiliteringen må trafikantene regne med stenging av tunnelen i åtte-ni uker. Trafikken ledes da et på fylkesvegene 458 og 205 (gamle E18) gjennom Mandal sentrum.