Risa må betale en million i bot

«Risa AS har ansvaret for raset på Skurve i Gjesdal den 31. oktober 2006 og dømmes til å betale én million kroner i bot.» Det er konklusjonen til flertallet i Gulating lagmannsrett. Dom ble avsagt torsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

 

Risa AS ble blankt frifunnet da saken var oppe til behandling i Jæren tingrett i fjor vår. Tingretten fastslo at byggherren, Gjesdal kommune, måtte ta ansvaret for raset.

Påtalemyndigheten anket dommen fra tingretten, og politiadvokat Tor Arvid Bruskeland fikk medhold av Gulating. Boten ble dog noe mindre enn påstanden som lød på 1,4 millioner kroner.

Lagmannsretten besto av tre fagdommere og fire meddommere. Flertallet på fem fant entreprenøren fra Nærbø skyldig. Mindretallet konkluderte med frifinnelse i likhet med tingretten.

Flertallet har ikke festet lit til Risa sin forklaring og firmaets advokat, Erling Marcelius Erstad, sin påstand om at Risa kun jobbet på anvisning fra byggherren, Gjesdal kommune og derfor måtte frifinnes.

I dommen heter det blant annet at Risa AS var fullt klar over at geoteknisk konsulent, Albert Ølnes, i flere omganger utarbeidet prinsippskisser for geoteknisk sikring, som også ble sendt Risa.