19 år gamle Jørgen Aarstad fra Hauge i Dalane avla, som første lærling, fagprøve ved Risas senter på Heskestad for to uker siden. Foto: Risa

Risa hyller foreslått lærlingekrav

– Lærlinger er viktige for Norge, slår Risa fast.

Stortinget vedtok i sommer ny lov om offentlige anskaffelser. Nå har Kunnskapsdepartementet sendt en ny forskrift om bruk av lærlinger ut på høring.

– Som et av selskapene som vil bli omfattet av ordningen, støtter Risa intensjonene i forskriften fullt ut. Når vi leser hva som er myndighetenes formål med de nye bestemmelsene er det helt i tråd med våre egne tanker om dette, sier entreprenør Bjørn Risa i en pressemelding.

– Vi åpnet nylig vårt eget senter for lærlinger på Heskestad. Dette gjør vi for å kunne tilby flest mulig lærlinger gode opplæringsmuligheter hos oss. Dette er en stor satsing for oss, og en nødvendig del av planleggingen for framtiden. Uten at de unge lærer fagene våre vil vi miste kompetanse som ikke bare er viktig for oss, men også for bransjen og hele landet, sier Risa.

– Motvirker kriminalitet

Også administrerende direktør Trond V. Tvedt i Risa stiller seg også bak Kunnskapsdepartementets argumenter.

– Jeg merker meg at et av hovedformålene med forskriften er å motvirke økonomisk kriminalitet. Det er jeg helt enig i. Det er viktig å sikre at de som skal jobbe i bransjen behersker norske lover, arbeidslivsregler og norsk arbeidslivskultur. Vi satser selv stort på å utvikle bedriftskulturen vår, og en av de viktigste målgruppene for satsingen er de unge som er på vei inn i bransjen, framhever Trond V. Tvedt.

– Uten lærlinger dør kompetansen

Entreprenøren forventer at neste steg i myndighetenes lærlingearbeid er at det stilles krav ikke bare til å ha lærlingordning men også til antall lærlinger.

– Skal arbeidet lykkes etter intensjonene, må det også stilles krav som står i forhold til bedriftens antall ansatte og omsetning. Vi håper dette blir neste skritt, uttaler Tvedt i pressemeldingen.

Etter Bjørn Risas mening er en skikkelig lærlingeordning forutsetningen for at Norge skal opprettholde kompetanse på bygging og vedlikehold av blant annet veier og bane i årene framover.

– Uten lærlinger dør kompetansen ut. Derfor er det så viktig at det offentlige nå går i bresjen ved å stille krav til entreprenørene. Anleggsbransjen skal utføre mange viktige samfunnsoppdrag i årene framover. Skal vi gjøre dette på en sikker og effektiv måte er opplæring i fagene helt avgjørende, avslutter Risa i pressemeldingen.