Ringhorne Øst-utbyggingen godkjent

Regjeringen godkjente i dag plan for utbygging og drift av oljefunnet Ringhorne Øst. Esso Norge AS er operatør for utbyggingen, og har utarbeidet planen på vegne av rettighetshaverne i Ringhorne Øst.

- Ringhorne Øst er en meget lønnsom utbygging som gir en effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur i et modent område på kontinentalsokkelen. Regjeringen vil i tiden fremover rette et spesielt søkelys på utviklingen av modne områder. Jeg ser det som svært positivt at slike utbygginger blir gjennomført, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Ringhorne Øst er et oljefunn nær Balderfeltet i Nordsjøen, om lag 160 km vest for Haugesund. Funnet planlegges utbygd med fire produksjonsbrønner som bores fra den eksisterende Ringhorneplattformen. Dersom det viser seg nødvendig med trykkstøtte vil det også bli boret to vanninjeksjonsbrønner fra Ringhorne. De produserte volumene vil overføres til Balderskipet for prosessering. Ringhorne Øst ventes å komme i produksjon i første halvår 2006. Investeringene knyttet til utbyggingen av Ringhorne Øst beløper seg til om lag 1 milliard kroner. Ringhorne Øst-reservoaret inneholder olje med assosiert gass. Forventede utvinnbare reserver er 7,5 millioner standard kubikkmeter olje og 0,3 milliarder standard kubikkmeter gass. De øvrige rettighetshaverne er Norsk Hydro Produksjon a.s, Petoro AS og Statoil ASA.