Rimeligere for små bedrifter?

Mindre aksjeselskap kan om muligens slippe kostbar revisjon. Et regjeringsoppnevnt utvalg vurderer unntak av revisjonsplikten for små foretak.

- Norske aksjeselskaper må ha revisor uansett om selskapet har 3 eller 500 ansatte, og uavhengig av størrelsen på omsetningen, forteller rådgiver ved Narviktelefonene/Bedin, Hanne Rossvoll Larsen. Narviktelefonene og Bedin er tjenester for Nærings- og handelsdepartementet, rettet mot etablerere og bedrifter.

- De siste årene har det vært en del fokus på foretaksformen NUF (norskregistrert utenlandsk foretak). En rekke mindre bedrifter har valgt å etablere slike foretak. Noe av årsaken kan ligge i at det ikke stilles krav til egenkapital, samt at man slipper revisjonsplikt så lenge driftsinntektene ligger under 5 millioner kroner.

- Nå kan det ligge an til at flere foretak får unntak fra revisjonsplikten, avhengig av innstillingen som utvalget skal legge fram innen juni neste år. I Danmark er det gjennomført lovendringer som fritar de minste selskapene for revisjonsplikt. Lignende løsninger vurderes i Sverige og Finland. Utvalget skal redegjøre for disse løsningene, og samtidig vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser forslagene vil få for næringslivet, sier Rossvoll Larsen.

Utvalget har som utgangspunkt at det ikke skal være noen forskjellsbehandling i revisjonsplikten avhengig av om det dreier seg om et NUF eller et norsk AS. Dette er ikke tilfelle i dag.

- Revisjon koster fra ca 10.000 kroner og oppover. Erfaringene fra Narviktelefonene og henvendelser til nettstedet www.bedin.no er at små aksjeselskaper oppfatter dette som en betydelig kostnad, spesielt i oppstartsårene. Det mange kanskje ikke vurderer godt nok er at revisor også kan være en viktig sparringpartner for virksomheten, forteller Hanne Rossvoll Larsen.