Illustrasjonsfoto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Riksrevisjonen gir Statens vegvesen sterk kritikk for mangelfull oppfølging av sikkerhet

Statens vegvesen kontrollerer ikke viktige sikkerhetsinstallasjoner på riksveiene godt nok, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot Statens vegvesen for mangelfull kontroll av sikkerhetsinstallasjoner på norske riksveier. 

Statens vegvesen har ansvar for sikkerhet på norske riksveier. Riksrevisjonens undersøkelse viser at kontrollen av sikkerhetsinstallasjoner som skredsikring, rekkverk og drenering, ikke er god nok.

– Riksveiene i Norge krever ekstra oppfølging på grunn av krevende terreng og skiftende klima. Derfor er det ekstra viktig at de som har ansvaret, følger opp sikkerheten skikkelig. Det er skremmende at Statens vegvesen ikke inspiserer og følger opp sikkerhetsinstallasjonene slik de skal, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at Statens vegvesen mangler interne retningslinjer for

  • hvem som har ansvar for å gjennomføre nødvendige inspeksjoner
  • hvordan inspeksjonene skal gjennomføres
  • hvordan inspeksjonene skal dokumenteres

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesens drift og vedlikehold sier de jobber med å ta tak i de områdene der det er avdekket svakheter.

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

– Riksrevisjonens rapport peker på behovet for å ha god oversikt over tilstanden på riksvegene – slik at vi kan ta vare på samfunnsverdiene, ivareta trafikksikkerhet og takle klimautfordringene. Rapporten viser at rutinene for inspeksjoner og oppfølgingen av disse ikke er gode nok, og dette er noe vi jobber med, skriver Laksforsmo i en e-post til Byggeindsutrien.

Han peker på at Riksrevisjonens undersøkelser er gjort i de tidligere regionene.

– Som følge av omorganiseringen som ble gjennomført fra nyttår, har vi samlet ansvaret for drift og vedlikehold i en felles divisjon – for å styrke innsatsen på dette området, skriver Laksforsmo.