Fra brannen i Østre Porsgrunn kirke. Foto: Christian Aarhus

Riksantikvaren vil påby brannsikring av kirker

Det må en lovendring til for å få brannslukningsanlegg i de fleste kirker, mener Riksantikvaren. I dag har bare én av ti kirker slike anlegg.

– Regelverket er ikke godt nok. I dag er det ikke lov å pålegge slukningsanlegg i gamle kirker. Den muligheten burde man hatt, sier seksjonssjef Harald Ibenholt hos Riksantikvaren til Vårt Land.

– Dette er historiske bygninger med stor kulturminneverdi, også for de neste generasjonene. De har dessuten mye å si for lokalsamfunnet i dag. Her markeres livets store begivenheter, sier han.

I rapporten «Kirkekontroll 2013-2014» som presenteres denne uken, sier Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) at 70-80 prosent av landets 1.625 kirker bør få automatisk brannslukningsanlegg. Ifølge rapporten har bare 32 nye kirker fått slikt anlegg de siste fire årene. Dersom det tempoet fortsetter, vil ikke målet være nådd før om 130 år.

– Et automatisk slokkeanlegg har alt å si ved tilløp til brann, sier Oddbjørn Sørmoen i KA.