Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

RIF vil gjøre uavhengig kontroll enklere

Reglene om uavhengig kontroll skaper forvirring og ulik praksis. Nå har Rådgivende Ingeniørers Forening lansert en ny veileder om kontroll av prosjektering av bærekonstruksjoner, som skal gjøre det lettere å forstå.

Bestemmelsene om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1. januar 2013. Det har vært en del forvirring og ulik praksis rundt hvordan den uavhengige kontrollen skal gjennomføres for å tilfredsstille myndighetenes krav. RIF mottar mange spørsmål om temaet, som tydeligvis engasjerer mange i byggenæringen, skriver de i en pressemelding.

Forskriften gir noen klare retningslinjer, men har også noen ulne og diffuse punkter. Når RIF har henvendt seg til DiBK har direktoratet uttrykt tilfredshet med at næringen selv klargjør mer detaljert praksis i utførelsen av kontrollen.

RIF har derfor utarbeidet og utgitt en Veileder for uavhengig kontroll. - Veilederen omhandler kontrollområdet konstruksjonssikkerhet, og kan lastes ned gratis på RIF.no, forteller utviklingssjef Ari Soilammi i RIF. - Formålet har vært å bidra til å etablere entydig og god praksis, forenkle gjennomføringen av uavhengig kontroll og skille mellom systemkontroll og teknisk kontroll.

Grunnlaget for arbeidet har vært forskriften, DiBKs veiledning og NS-EN 1990. RIF arrangerer seminarer som tar for seg disse temaene og illustrerer dem med gjennomførte caser. Seminarene er åpent for alle, og RIF legger opp til dialog med deltakerne om temaet. Seminarene finner sted i Oslo og Bergen 8. og 15. september.