RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening

RIF var forkortelsen for Rådgivende Ingeniørers Forening, men for noen år siden ble det tatt initiativ til navnendring. Det foreslåtte navnet (Dimensjon) fikk ikke tilslutning, og RIF ble isteden gjort til det formelle navnet.

For å bistå de eksterne som ikke var kjent med RIF-betegnelsen, ble organisasjonen for rådgivere lagt til som et forklarende tillegg i skriftlig sammenheng. Det viser seg imidlertid at dette ikke fungerer særlig forklarende. Når vi leverer innlegg til aviser og tidsskrifter med avsender RIF - organisasjonen for rådgivere, kommer resultatet ut i ulike varianter, avhengig av redaksjonens innsikt. Med tilslutning fra Hovedstyret tar administrasjonen derfor konsekvensen av dette, og skriver fra nå RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening. Organisasjonens formelle navn er fremdeles RIF, men nå skal det forklarende tillegget ha en naturlig sammenheng med navnet.