RIFs nettverksgruppe for internjurister. Edna Grepperud i Asplan Viak (fra venstre), Jan Erik Bauge i COWI, Sissel Løvdal i COWI, Tor Nordstøm i Rambøll, Atle Hess i Sweco, Maria Røste i Rambøll, Christian Nyvold i Sweco, Morten Gran og Svend Arntzen i Norconsult og Knut Anders Sannes i Pacta utgjør nettverket sammen med Åsmund Ragne Rommetveit i Norconsult, Kari-Elisabeth Skotnes i WSP og Jan Erlend Rong i Unionconsult, som ikke var til stede da bildet ble tatt. Foto: RIF

RIF etablerer juristnettverk

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har opprettet et nytt juristnettverk for å bistå i juridiske problemstillinger.

Det kommer frem av en pressemelding fra RIF denne uken.

– Vi ser at firmaene har behov for å samarbeide og dele kompetanse om ulike juridiske problemstillinger. Derfor har vi opprettet dette nettverket, sier administrerende direktør for RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, i pressemeldingen.

Deltagerne i RIFs nyeste nettverksgruppe er i stor grad internjurister i de rådgivende ingeniørbedriftene. Gruppen er RIFs nyeste, og skal arbeide med kontrakts- og avtalerettslige problemstillinger.

RIFs juristnettverk er den tredje nye samarbeidsarenaen foreningen etablerer i år, heter det i pressemeldingen.

– Når bransjen definerer et behov for en samarbeidsplattform, møter vi det behovet med et nytt nettverk eller forum, avslutter Hansteen.