Fungerende administrerende direktør er Ari Soilammi i RIF.

RIF: - Den nye byggherreforskriften stiller strengere krav til alle parter

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i den reviderten byggherreforskrift. Den stiller strengere krav til alle parter, mener Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

Etter en tidkrevende prosess er Arbeids- og sosialdepartementet endelig i mål med den reviderte forskriften som trer i kraft ved årsskiftet.

Byggeindustrien omtalte flere av endringene i midten av september.

Ifølge myndighetene er målet å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere.

Større behov for tilsyn

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) hilser flere av endringene velkommen. De mener den reviderte Byggherreforskriften legger vekt på behovet for en mer fullstendig risikohåndteringsplan, behovet for tilstrekkelig tid til prosjektering og bygging, og mer tilsyn i prosjekteringsfasen.

– I den reviderte versjonen av Byggherreforskriften er det tydeligere presisert at byggherren må lage planer for risikohåndtering og oppfølging og dermed utføre separat risikovurdering som må dokumenteres. Det er også tydeliggjort at byggherren må sørge for nok tid til prosjektering og utførelse, sier Ari Soilammi, fungerende adm. dir. i RIF i en pressemeldingen.

RIF mener den reviderte Byggherreforskriften generelt stiller strengere krav og strammer mye inn på byggherrens ansvar. Dette medfører større behov for tilsyn fra Arbeidstilsynet, ifølge RIF.

– Vi ønsker mer tilsyn velkommen. Men vi stiller spørsmål ved om Arbeidstilsynet har tilstrekkelig med kapasitet og kompetanse for å føre tilsyn rettet mot prosjekteringsfasen, sier Ari Soilammi.

Skuffet over at entrepriseform er utelatt

RIF er skuffet over at den reviderte Byggherreforskriften ikke har behandlet valg av entrepriseform, og forventer derfor at dette kommer inn i veilederen fra Arbeidstilsynet som skal utfylle forskriften.

– Vi lanserer snart vår egen RIF-veileder til forskriften og vil avholde kurs knyttet til veilederen i 1. kvartal neste år. I RIFs veileder skal byggherren og arbeidstilsynet blant annet få noen forslag til hvordan det bør vurderes om det er satt av nok tid til prosjektering, avslutter Soilammi.

Arbeidet med å revidere byggherreforskriften har vært en lang reise. Etter to høringsrunder, den første i 2018, var det ventet at den endelig forskriften skulle sluttgjøres i løpet av høsten 2019 og tre i kraft ved inngangen 1. januar 2020. Nå trer den altså i kraft ett år senere.

Les hele forskriftsteksten på lovdata.no.