Foto: Dag G. Nordsveen

Retter fokus mot etasjeskiller med gitterbjelke

I siste utgave av Fokus på tre tar man for seg etasjeskiller med gitterbjelke.

Det opplyser Trefokus og Treteknisk i en pressemelding på sine nettsider.

Gitterbjelke er en fagverksbjelke som er satt sammen med spikerplater, starter det nye nummeret i serien.

Bjelkene kan produseres med store variasjoner av bjelkehøyder og spennvidder, noe som, ifølge infoskrivet, gir stor fleksibilitet.

Treteknisk og Trefokus skriver at bjelkene kan brukes i alle kategorier bygg, og kan benyttes til både etasjeskillere og takkonstruksjoner. Gitterbjelken skal ha gode komfortegenskaper, og kan også benyttes der det settes krav til lydisolering og brannmotstand.

Systemets største fordel er, ifølge skrivet, stor styrke i forhold til vekt, og bjelkene skal også være fleksible å bruke.

I 2011 ble det produsert 6.800 gitterbjelker i Norge, og med solid økning i produksjonen over kort tid, var den i 2013 oppe i 10.000 bjelker.

Les infoheftet Fokus 57 her.