Resultatforbedring for Løvenskiold-Vækerø

– Et år med bedrede markedsforhold og styrket drift har bidratt til en betydelig resultatforbedring for Løvenskiold-Vækerø i 2010, sier Carl Otto Løvenskiold.

Handelsvirksomheten har ytterligere styrket posisjonen og forbedret resultatet samtidig som konsernets eiendomsvirksomhet opprettholder et godt resultat.

Løvenskiold-Vækerø, hvor MAXBO står for en betydelig del av omsetningen, hadde i 2010 en omsetning på MNOK 3521 mot MNOK 3495 i 2009. Driftsresultatet ble MNOK 83 (MNOK 54 i 2009), resultat før skatt ble MNOK 40 (MNOK -13). EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) ble MNOK 180 (MNOK 152).

- Etter flere krevende år i byggevarebransjen er vi meget fornøyde med konsernets resultatforbedring i 2010. Tidligere års hurtige tilpasninger, samtidig som vi har satset offensivt, har gitt uttelling. Våre virksomheter har styrket posisjonen i 2010. Våre medarbeidere har nok et år bidratt med en kraftfull innsats, sier Carl Otto Løvenskiold, konsernsjef og eier av Løvenskiold-Vækerø.

Svak bedring i markedet
Markedet for byggevarer bedret seg svakt i 2010 etter flere års nedgang, med en samlet vekst på 2% (ekskl. husproduksjon). Løvenskiold Handel med MAXBO og Malia styrket posisjonen i bransjen med en samlet vekst på 5,7% inkl. nye enheter.

Det forventes at markedet vil fortsette med en moderat vekst i 2011 i forhold til 2010. MAXBO har en sterk posisjon i markedet og det satses offensivt for å fremstå som en ledende aktør i bransjen. På Hvam i Skedsmo åpnes våren 2011 et nytt MAXBO Stormarked som vil være et av Norges største byggevarehus med et totalt areal på 20.000 m2. Med tre MAXBO Stormarked og seks MAXBO byggevarehus i Oslo-regionen er MAXBO godt posisjonert for å betjene regionens kunder. Samtidig åpner Løvenskiold-Vækerø et nytt MAXBO byggevarehus i Skien. Med 73 varehus i Norge har MAXBO bred dekning og flere etableringer vil skje de kommende årene.

Løvenskiold Handel hadde i 2010 en omsetning på MNOK 3461 (MNOK 3432) og et driftsresultat på MNOK 71 (MNOK 27).

Fortsatt godt resultat for Løvenskiold Eiendom
Løvenskiold Eiendom hadde nok et år med gode resultater med et driftsresultat på MNOK 37

(MNOK 37). Løvenskiold Eiendom har ansvar for forvaltning av næringseiendommer, utvikling av boligprosjekter samt utvikling av egne eiendommer.

- Med et styrket resultat er Løvenskiold-Vækerø godt rustet til å fortsette offensive satsinger for å kunne være med som en ledende aktør i våre bransjer, sier Løvenskiold.

Konsernet hadde ved utgangen av 2010 en balanse på MNOK 1844 (MNOK 1907) og en bokført egenkapital på MNOK 457 (MNOK 429).