Ressurssterke arealplanleggere med kremmerånd

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Våre prosjekter realiserer bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og gir tilgang til strøm og rent vann. Med 15000 medarbeidere i Europa tilbyr vi kunden etterspurt kompetanse. Hvert år gjennomfører vi spennende prosjekter i drøyt 70 land over hele verden. Sweco er Europas ledende rådgivende arkitekt og ingeniørselskap med en omsetning på EUR 1,8 milliarder. Selskapet er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

FirmaSweco Norge
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist15.01.2019

Med faglige tyngde og drivkraft, videreutvikler du fagområdet plan i Sweco. Du er en som deler kunnskapen din, jobber selvstendig og styrer dine medarbeidere i riktig retning. Din sans for gode forretninger kommer godt med i jakten på nye oppdrag, og ditt engasjement, gode humør og evne til å få det beste ut av folkene rundt deg, gjør at du lykkes.

DETTE KAN DU

Du er utdannet arealplanlegger, arkitekt, landskapsarkitekt (M.Sc) eller tilsvarende og har minst fem års erfaring fra fagfeltet hos rådgiver, arkitektfirma, kommune eller øvrige offentlige instanser. Vi håper du også har erfaring fra byutviklingsprosjekter og/eller infrastrukturprosjekter. Du er godt kjent med GIS, AutoCAD og Focus Arealplan, og du snakker og skriver godt norsk.

Du leder planoppdrag i prosjekter, enten som prosjektleder eller som fagansvarlig arealplanlegger, og blir engasjert i alt fra rådgivning til prosess og prosjektledelse. Sammen med kollegaer i egen enhet og på tvers av fag, utarbeider du reguleringsplaner, kommunedelplaner, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser, mulighetsstudier og stedsanalyser. Du deltar også i tilbudsarbeid og bidrar til nysalg og mersalg. Og du bidrar til at vi leverer rett kvalitet til riktig tid og kostnad.

OM OSS

I Trondheim blir du inkludert i et ambisiøst, uformelt og fleksibelt arbeidsmiljø med mange gode kollegaer.

Kontaktpersoner:

Jarle Bygd

Gruppeleder Infrastruktur

+47 916 72 561

jarle.bygd@sweco.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: