Reppetoppen

F.v.: Arkitekt Ingrid Grændsen hos Agraff, Anleggsleder Betonmast Finn Roar Jacobsen, Prosjektleder Audun Berdal og Vidar Åsmul hos Godhavn AS, Daglig leder Tom Utvik hos Betonmast.

Boligbyggingen på østsiden av Trondheim foregår i stort tempo, og blant områdene der nye beboere har flyttet inn er Reppetoppen. Der prosjekterer selskapet Godhavn Utbygging AS et område på omkring 40 mål.

Fakta

Sted: Reppe, Trondheim

Prosjekttype: Bolig

Bruttoareal: 7.006 kvadratmeter

Byggherre og prosjektutvikler: Siv.ing. Godhavn

Totalentreprenør: Betonmast Trøndelag

Prosjektkostnad: 137,5 millioner kroner inkludert merverdiavgift

Arkitekt og landskapsarkitekt: Agraff arkitekter

Rådgivere: VA: Norconsult l Geo: Multiconsult l RIB: Harboe & Leganger l RIBfy, Energi: Rambøll l RIBR: Brag l RIA: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Betong: Spennarmering l Elektriker: El-team l Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: Trønderblikk l Graving og utomhus: BN Entreprenør l Heis: Heis1 l Maler: Brøttemsmo & Lervik l Tekking og blikkenslager: TFS l Flislegger: Horneberg Bygg l Parkett: ABS Parkettgruppen l Rekkverk: RD Gruppen l Systemhimling: Valtec l Lås og beslag: Dørteknikk Midt-Norge l Badekabiner: Norac l Port: Windsor l Kjøkken: Sigdal l Foliering: Taktila

Området ligger godt beliggende på pynten over Ranheim, kun 11 kilometer fra Trondheim sentrum, og med en vidstrakt utsikt over store deler av Trondheimsfjorden.

Der bygger Godhavn et stort område i form av seks byggetrinn, med en god blanding av leiligheter og rekkehus. Tre av byggetrinnene er allerede innflyttet og ferdig, og i disse dager er det byggetrinn fire som blir sluttført og innflyttet. Til sammen skal hele prosjektet omfatte cirka 247 boenheter. Byggetrinnene 1, 3 og 5 vil bestå av rekkehus, og i det siste av disse bygges også en del mikrohus. Byggetrinnene 2, 4 og 6 er hovedsakelig leiligheter i fire etasjers blokker, samt noen rekkehus i tilknytning til disse.

På byggeplassen møter Byggeindustrien Audun Berdal og Vidar Åsmul fra Godhavn, som har vært prosjektledere for tre av byggetrinnene hver. Fra Betonmast Trøndelag, som har vært totalentreprenør for mange av byggetrinnene, inklusiv nummer fire som nå blir tatt i bruk, treffer vi anleggsleder Finn-Roar S. Jacobsen og daglig leder Tom Utvik. Ingrid Grændsen fra Agraff Arkitekter har vært prosjektansvarlig arkitekt for byggetrinnene 2, 4 og 6. Firmaet Arkitekturfabrikken har vært prosjekterende for byggetrinnene 1, 3 og 5.

Det er en forholdsvis lang historie knyttet til prosjektet. Tomten ble anskaffet så tidlig som i 2004, men arbeidet med regulering var ikke gjennomført før i 2013, planlagt som seks ulike byggetrinn, med omfattende infrastruktur og felles grøntstruktur. Nå er fire trinn fullført, og det femte er godt i gang.

Ulike entrepriser

Prosjektet startet med en arkitektkonkurranse i forbindelse med reguleringen, som endte med at Agraff og Arkitekturfabrikken ble foretrukket for det videre arbeidet. Anbudsprinsippet ble også brukt for å velge entreprenører. For rekkehusene er det brukt delte entrepriser, som Godhavn styrer selv, mens Betonmast ble valgt som totalentreprenør for leilighetsbyggene etter en samspillfase. De har vært med på byggetrinn to og fire, og man er i ferd med å innlede forhandlinger om det kommende sjette byggetrinn. Betonmast har også hatt delentrepriser for rekkehusene.

Både byggherre, rådgivere og entreprenør sier det har vært et godt samarbeid i hele prosjektet, uten noen problemer av betydning. Det har også vært veldig god fremdrift, der alt var på plass og så godt som alle håndverkerne var ute før beboerne startet å flytte inn. Det har heller ikke vært noen skader underveis.

Tradisjonelle teknikker

Byggeteknisk er det et ganske tradisjonelt prosjekt, med mye plasstøpt betong. Det er bæring av stål i ytterveggene, med tradisjonelt bindingsverk i yttervegger. Ytterveggene har trepanel som varierer mellom stående og liggende, ulike bredder, og er i forskjellige farger. Fargepalletten har for øvrig utgangspunkt i de fem basisfargene som fantes i uthuset på gården som sto her tidligere. Byggetrinn 1, 2, 4 og 6 har parkeringskjeller i betong, og de øvrige byggetrinnene har også tilgang på parkering her. I byggetrinn fire har så mye som 75 prosent av de 66 plassene opplegg for lading av elbil, med klargjort mulighet for det samme også for kommende P-kjeller. Det er også egne områder for sykkelparkering, samt tekniske rom.

Mikrohusene som kommer i trinn fem har for øvrig vist seg å være et populært tilbud, som ble solgt ut på svært kort tid. De har et samlet areal på 70 kvadratmeter, fordelt på 34,5 kvadratmeter over to plan. De har mulighet for tre soverom, stue, kjøkken, bad og så videre samt terrasse på den ene siden og takterrasse på den andre.

Gode løsninger

Arkitekt Ingrid Grændsen forteller at hun overtok prosjektet i samspillfasen, og har fulgt det siden.

– Det et alltid en utfordring å komme inn og skulle kna en visjon inn i en fast økonomisk ramme. Men jeg synes vi har kommet frem til løsninger som fungerer godt, og planløsningene som ligger til grunn gir jevnt over gode boforhold. Til tross for at leilighetene ikke er så veldig store, er det gode leiligheter og jeg har inntrykk av at folk trives. Hverken planløsninger eller materialvalg bærer videre preg av at det har vært stramme budsjetter, sier hun.

Agraff har også hatt ansvar for landskapsprosjektering for alle byggetrinnene, slik at alt er planlagt i en samkjørt og helhetlig tanke.

– Det samme gjelder boligene. Her har vi samarbeidet godt med Arkitekturfabrikken, som har hatt ansvar for Byggetrinn 1, 3 og 5, og jeg tror ikke der er noen som tenker på at det har vært forskjellige arkitekter inne i ulike deler av hele prosjektet. Jeg synes det er blitt et helhetlig og godt område, sier Grændsen.