Renta på studielån går opp

Den flytende renta på studielån går opp fra 1. april 2007, og blir da 4,4 prosent. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng.

Etter en periode med relativt lave satser har den flytende renta på studielån steget med over 1,5 prosentpoeng siden siste kvartal i 2005. Med utgangspunkt i dagens rentepolitikk, virker det sannsynlig at renta på studielån vil fortsette å stige i tiden fremover, sier informasjonssjef i Lånekassen, Wenche Merli.