Sigrid Kjøbli og Johan Røed, Rendra og juryleder Dag Refling. Foto: Henry Gjefsen/Direktoratet for byggkvalitet

Rendra vant idékonkurransen

Rendra hadde det beste forslaget i Direktoratet for byggkvalitets idé- og konseptkonkurranse om beste digitale verktøy for boligeiere.

- Dette er en uvanlig konkurranse fordi den begynner i en annen ende enn vi pleier: Når vi nå har kåret en vinner markerer ikke det avslutningen, men selve starten på prosessen med å utvikle en ny tjeneste for boligeiere, sa juryleder Dag Refling fra Huseiernes Landsforbund.

Direktoratet for byggkvalitet har arrangert en idé- og konseptkonkurranse om hvordan digitale verktøy kan hjelpe boligeiere til å ta gode investeringsbeslutninger for egen bolig. Direktoratets Eier- og forvalterforum var jury i konkurransen og kåret tirsdag vinneren blant åtte forslag.

Erfaringsutveksling skal gi ny kunnskap tilbake

Rendras løsningsforslag tar utgangspunkt i at boligeiere kan dele erfaringer om lønnsomme tiltak i egen bolig gjennom å benytte crowdsourcing av en erfaringsdatabase, 3D-modeller av egen bolig og lenking opp mot standardobjekter. En slik løsning kan blant annet gi boligeieren automatisk vedlikeholdsinformasjon fra leverandørene fra de enkelte produktene som er benyttet i huset.

Industridesigner Johan Røed i Rendra har stor tro på at slik erfaringsdeling gir gevinst:

- Vi tror det ligger et enormt potensial i å bedre koble folks erfaringer opp mot hverandre når man snakker om såpass store verdier som boligmassen i Norge. Konseptet kobler disse erfaringene opp mot mange av de gode IT-initiativene som finnes i byggebransjen allerede, så dette er en kombinasjon vi har veldig tro på. sier Røed.

Vil gjøre det enklere for boligeiere

Bakgrunnen for konkurransen er direktoratets eierundersøkelse fra 2013 som viste at boligeiere og ledere av borettslag og sameier savner informasjon om hva slags tiltak som vil lønne seg økonomisk. Slik informasjon kan gjøre det lettere for uprofesjonelle byggeiere å prioritere mellom ulike tiltak som energieffektivisering, oppussing av overflater eller drenering.

- Et sentral premiss for konkurransen er at det er markedet selv som skal utvikle og eie verktøyene, ikke direktoratet. Direktoratets rolle er å være pådriver og stimulere til å starte utviklingen, sier senioringeniør Fredrik Horjen i Direktoratet for byggkvalitet.

- Konkurransen har fått frem mange spennende ideer og konsepter og vi er veldig imponert over alt arbeidet og innsatsen deltakerne har lagt ned i konkurransen. Direktoratet vil invitere deltakerne i konkurransen til et oppfølgingsmøte for å bidra til ytterligere samarbeid mellom deltakerne, avslutter Horjen.