Rema sentrallager Vagle

På Vagle i Sandnes har SV Betong ført opp et sentrallager på 26.000 kvadratmeter for Rema.

Fakta

Sted: Vagle, Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, lager

Bruttoareal: 24.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Login Vagle

Leietaker: Rema Distribusjon

Byggherreombud: Novaform

Totalentreprenør: SV Betong

Teknisk totalentreprenør: Caverion

Arkitekt: AK83 Arkitekter

Landskapsarkitekt: Dimensjon

Rådgivere: RIB og BIM: Dimensjon l RIE, RIV rør og vent: Caverion l RIV kuldeanlegg: BTS Consulting l RIAku: Sinus l RIBr: Branncon l RISprinkler: Aqua-Tech

Underentreprenører og leverandører: Lager og logistikk: Witron l Grunnarbeid: Stangeland Maskin l Heis: Reber Schindler Heis l Betong: SV Betong l Stål: Bygg Engineering l Fasadearbeider: Borg Bygg l Stålrekkverk: Trappeteknikk l Taktekking: Protan Entreprenør l Fliser: Toralf Myhre l Kjøkken: SR Storkjøkken l Himling: TS Byggtjenester l Branntetting: Lilleland l Maskinutleie: Naboen l Stillas: Stillaspartner l Oppmåling: Matricula l Sprinkler: Aqua-Tech l Blikkenslager: Gann Blikk l Glass/aluminium: Rubicon l Maler: Lund & Vaaland l Gulvbelegg: T. Lund l Lastehus: Assa Abloy l Lås/beslag: Certego l Brannsikring: Lilleland l Sandwichelementer: Kingspan

Tiltakshaver er Login Vagle. SV Betong har ført opp bygget i en totalentreprise. Arkitekt er det danske firmaet AK 83 Arkitekter. Byggestart var i september 2015, og bygget ble tatt i bruk 18. september i år.

Snudd 90 grader

Daglig leder Jarle Aakre i SV Betong forteller at grunnforholdene var en utfordring. Bygget måtte snus 90 grader før byggestart.

Bygget inneholder tørrvarelager, kjølelager, fryselager på totalt 23.600 kvadratmeter og administrasjonsfløy på 2.400 kvadratmeter. Det skal forsyne Rema-butikker i Rogaland og Agder med varer. I lagerdelen er det et avansert lager- og logistikksystem levert av Witron.

Alle trucker går på elektrisitet og er ladbare. Bygget har 26 laste- og losseporter (to porter er kun for frysevarer) og losseområdet er nedkjølt av hensyn til matsikkerhet. Daglig vil nesten 1.000 paller med varer kjøres ut til butikkene.

SV Betong praktiserte lean og BIM i prosjektet.

Stålbygg

Bygget ligger i en næringspark på Vagle sør for sentrum i Sandnes. Grunnen består av fjell, og Stangeland Maskin hadde grunnarbeidene. Vagle ligger nær jernbanen, noe som gjør at det vil være mulig å flytte 70 prosent av inntransporten fra vei til elektriske tog.

Bærende konstruksjoner er i stål, med brannvegger av betong. Taket er flatt, isolert og tekket med folie. Fasadene har hvite sandwichelementer med vinduer i aluminiumskarmer. Det er flis på gulvet i lobby, belegg i kontorer og slipt hardbetong med fiber i lagerhaller. Hele bygget er sprinklet og sprinklertanken er isolert og tilrettelagt for lagring av varme og kulde. Uteområdene er asfaltert og brukes til parkering.

40.000 arbeidstimer

Terje Skjæveland, prosjektleder for elektro i Caverion, forteller at Caverion har hatt ansvar for prosjektering og utførelse av alle tekniske fag utenom sprinkleranlegget.

– I prosjekteringen har vi brukt Sweco på RIE og BTS på RIV. Da aktiviteten var på topp hadde vi cirka 50 montører på byggeplassen, både egne og innleide. Vi har lagt ned mellom 35.000 og 40.000 arbeidstimer, og da kommer timer for de prosjekterende utenom.

Skjæveland sier at bygget rommer avanserte tekniske løsninger.

– Bygget har et stort kjøle- og fryseanlegg, med varmegjenvinning av overskuddsvarme fra kjøleriggene. Varme- og kjøleanlegg har utvendig nedgravd akkumulatortank. På taket er det et solcelleanlegg på 6.337 kvadratmeter, med tilkobling til batteribank for lagring av overskudd fra solcelleanlegget, sier Skjæveland.

Solcelleanlegget produserer 840.000 kWh i året, noe som tilsvarer 25 prosent av årlig energibehov (i perioder kan bygget drives kun med solkraft).

Bygget er et lavenergibygg i energiklasse A. Beregnet effektbehov er 69 kWh per kvadratmeter (energiberegninger og energimerking er utført av Dimensjon). Det varmes opp av overskuddsvarme fra kjøleriggene og har elkjel for spisslast og backup. Oppvarming skjer med radiatorer i kontorer og vannbåren gulvvarme i garderober og dusjer.

All belysning er LED-basert og styrt via PIR, som også styrer adgangskontroll og alarm. Automasjon, kjøleanlegg, varme-anlegg er styrt via Cylon. Bygget har fem ventilasjonsanlegg og to UPS anlegg for å ivareta viktige funksjoner.