Rekordtall for kraftnæringen i 2017

Investeringene i kraftnæringen økte med 15,4 prosent fra 2016 til 2017. Investeringene i fjor på 29,8 milliarder kroner var de høyeste noensinne.

Det ble blant annet investert 16 milliarder i kraftnett i fjor, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag. Investeringsveksten ser ut til å fortsette i år, ifølge seniorrådgiver Magne Holstad i SSB.

Investeringer i vindkraftverk var nesten dobbelt så høye som året før og utgjorde i 2017 4,1 milliarder.

Samtidig kommer det fram at kraftproduksjonen var rekordstor i fjor, da det ble produsert 149,4 terawattimer (TWh). Vindkraftproduksjonen var på 2,9 TWh, en økning på 35 prosent fra 2016.

Strømforbruket økte med 1,1 prosent i Norge fra 2016 til 2017, og det totale forbruket endte på 124,8 TWh.