Rekordresultat, men ingen marginjubel

Til tross for rekordresultat med en resultatøkning i andre kvartal på 16 prosent, er ledelsen ikke fornøyd med resultatmarginen.

- Selv om andre kvartal i år er det beste kvartalsresulatet hittil, er det fortsatt muligheter for forbedring. Derfor vil fokus fremover være å jobbe knallhardt med marginene, kommenterer konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen.

I tråd med marginoppmerksomheten falt omsetningen i andre kvartal med 15 millioner kroner til 1,314 milliarder kroner. Omsetningen etter første halvår er på 2,646 milliarder som er marginalt ned fra samme periode i fjor.

Særlig er det skuffelse i ledelsen over selskapets største forretningsområde entreprenørvirksomheten som opplevde et resultatfall i andre kvartal fra 24,4 til 17 millioner som gir et marginfall fra 2,2 til 1,6 prosent. Årsakene er at enkelte bygg- og anleggsprosjekter har hatt en svakere utvikling enn forventet.

Finansdirektør Sverre Hærem brukte derfor mye tid i forbindelse med resultatfremleggelsen på å redegjøre for selskapets strategiske verktøy for risikostyring med utvidet aktivitet fra utvelgelse via tilbud og kontrakt til prosjekt.

- Kunsten er ikke å eliminere risiko, men å identifisere, håndtere og prise den riktig, kommenterte Hærem.

Det er fortsatt servicevirksomheten som bidrar mest til kvartalsresultatet. Etter et lite omsetningsfall på 16 millioner til 171,8 millioner kroner, bedret resultatmarginen seg fra 14,3 til 16,1 prosent.

Omsetningsreduksjonen skyldes redusert aktivitet i forbindelse med riving av Ekofisktanken, men det er meget godt marked for den landbaserte rivevirksomheten som nå utgjør en betydelig del av inntjeningen. Også AF Gruppens nysatsing innen energi- og miljøteknikk vokser og bidro positivt til resultatet i andre kvartal.

Forretningsområdet Eiendom opplever bedring. Omsetningen økte med nærmere 50 prosent til 144,9 millioner i andre kvartal, mens resultatmarginen ble på 7,3 prosent, mot 6,2 prosent på samme tid i fjor.

For den svenske virksomheten som består av entreprenørvirksomhet og noe eiendom, vil 2007 bli et konsolideringsår med en omsetning på fjorårsnivået på 750 millioner kroner. Resultatmarginen ligger is tørrelsesorden 5 prosent.

- Mange spennende prosjekter i Göteborgsområdet hvor vi opererer, men vi er på vei mot Malmö-området, opplyser Rønn som ser optimistisk på fremtiden ikke minst fordi eiendomsmarkedet ser hyggeligere ut enn i Norge