Rekordresultat for Jotun i 2010

Jotun hadde rekordresultat i 2010, med økt volumer i alle segmenter og sterke resultater fra selskapets vekstmarkeder.

Jotuns driftsresultat steg til 1,34 milliarder kroner i 2010 fra 1,16 milliarder kroner året før. Driftsinntektene økte fra 11,2 milliarder kroner til 12,0 milliarder kroner.

Høydepunkter fra 2010
• Målt i liter og kilo solgte Jotun 10 prosent mer enn i 2009

• Jotuns strategiske satsing på flere segmenter og geografiske områder fortsetter å gi positive resultater. En sterk salgsutvikling i deler av Asia og Midtøsten veier mer enn opp for svakere salg i Europa og USA.

• Utviklingen i det globale råvaremarkedet med høyere priser på viktige råvarer for Jotun, som epoksy, titandioksid, akryl og metal, påvirket selskapets marginer i negativ retning.

• Jotun leverte produkter til flere prestisjebygg i 2010, blant annet verdens høyeste bygg Burj Khalifa i Dubai, og Canton Tower i Kina.

I en kommentar til resultatet sier Morten Fon, konsernsjef i Jotun:

- Vi er meget tilfreds med resultatene som overgikk våre forventninger. Gjennom året tok vi viktige grep for å møte endringer i den økonomiske utviklingen og tilpasse vekststrategien enda bedre til lokale forhold. Denne tilnærmingen, og en solid innsats fra Jotuns ansatte ga gode resultater i året som gikk.

Langsiktighet og investeringer
Jotuns solide resultater i 2010 gjenspeiler også selskapets tidligere aktiviteter. Selskapets mål er å danne et solid fundament for vekst i lang tid fremover gjennom god drift og riktige investeringer. Selskapets totale investeringer var på rundt 600 millioner kroner i 2010, og noen av prosjektene inkluderte:

• Norge, Sandefjord – ny fabrikk på Vindal

• Malaysia og Singapore – bygging av fabrikk og distribusjonssenter

• Kina – ny fabrikk i Qingdao (Coatings) og ny fabrikk i Zhangjiagang (Powder Coatings)

• Midtøsten – utvidelse for Jotun Powder Coatings i de Forente Arabiske Emirater; ferdigstillelse av ny fabrikk i Saudi Arabia; flere nye selskaper under etablering i regionen

• Globalt - implementering av nytt ERP system for hele Jotun

Solid finansiell stilling
Jotuns egenkapitalandel var på 54,7 prosent ved utgangen av året og selskapet hadde tilstrekkelig likviditet og ingen netto rentebærende gjeld. Jotuns kontantbeholding var på 966 millioner kroner ved utgangen av 2010, og selskapet hadde ubenyttede trekkrettigheter på 1,4 milliarder kroner.

Utsikter
Jotun har et solid utgangspunkt til å fortsette selskapets langsiktige vekst. Vi står ved vår organiske vekststrategi, og fokuserer samtidig på å akselerere forretningsutviklingen med bedre prosesser rundt etablering av virksomheter i lovende nye markeder og segmenter, sier konsernsjef Morten Fon.