Rekordomsetning i 2008

Bodøs største entreprenør Gunv. Johansen Bygg AS hadde i 2008 en rekordomsetning på 429 millioner kroner.

Mens firmaet i 2007 hadde en heller lav omsetning på 217 millioner kroner er det for 2009 budsjettert med 288 millioner.

- Så langt i år ser det ut til at vi skal kunne nå regnskapsmålet med god margin og vil runde 300 millioner kroner.

Grunnen til rekordomsetningen i 2008 er den enorme byggeaktiviteten i Nord-Norge og at vi blant annet hadde et megastort prosjekt i Glomfjord industripark til ca 300 millioner kroner. Byggherre er det tyske selskaper SIC. Gunv. Johansen er også inne på eiersida med 42 prosent, Sparebanken Nord-Norge eier 42 prosent. De siste 16 prosentene eies av den lokale investoren Lasse Nilsen, forteller konsernleder Gunnar Johansen.

Fabrikken skal resirkulere slipestoffet slurry til solcelleproduksjonen for REC. Dette blir resirkulert ca 70 prosent, og fabrikken skal kun resirkulere slurry.

- En ekstremt spennende prosess. Det er bygget en lignende fabrikk på Herøya. Ellers må en til Tyskland eller Italia for å finne lignende prosessanlegg, sier Johansen

Les mer i Byggeindustrien nummer 7.