Rekordomsetning for TESS

Tess kan vise til en rekordomsetning i første halvår 2004 med en bokført omsetning på 557 millioner kroner. Det er en vekst på 14,3 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Samtidig økte resultatet før skatt med 31,5 prosent til 33,4 millioner. Foreløpige julitall viser at den gode veksten fortsetter.