Illustrasjonsfoto: NCC

Rekordmye salt på veiene sist vinter

Forrige vinter ble det strødd rekordstore mengder salt på norske veier.

– Totalforbruket er for høyt, og trenden vi har sett de siste årene, er ikke ønskelig. Vi synes at 325.000 tonn er mye, sier sjefingeniør Kai-Rune Lysbakken i Vegdirektoratet til NRK.

Vegvesenet har i flere år jobbet for å få ned saltingen som skader både biler og natur, og for første gang på flere år opplevde man en nedgang vinteren 2016/2017.Nedgangen snudde derimot i vinteren 2017/2018. Da ble det brukt 325.000 tonn salt, 95.000 tonn mer enn året før og 60.000 tonn mer enn den tidligere saltrekorden fra 2015/2016.

Lysbakken sier til NRK at Veidirektoratet har satt i gang flere tiltak som de håper skal bidra til lavere saltforbruk. Blant annet har de endret oppgjørsformen i driftskontraktene som inngås fra og med høsten 2018.

Entreprenører som salter veier, har tidligere fått godtgjøring ut fra hvor mye salt som brukes. Etter hvert som nye kontrakter inngås, vil entreprenører istedenfor bli betalt for tiden de bruker.

– Vi tror og håper at tiltakene vi har gjennomført, skal bidra til en endring, sier Lysbakken til NRK.