Rekordmange trailere på veiene

I årets fem første måneder økte trailertrafikken på norske veier med 8,6 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er kapasiteten på jernbanen sprengt.

 

Næringslivet investerer som aldri før, og norske familier fyller handlekurvene. Vareflommen gir en vekst i transportbehovet som jernbanenettet og veiene knapt klarer å ta unna, skriver Aftenposten.

I fjor var veksten 4,4 prosent, og fra 2003 til i fjor var veksten målt på denne måten 12 prosent. Nå er det klare tegn til rekordvekst i år. Veksten er målt ved tellinger. Vegdirektoratet har 280 tellepunkter rundt på veiene som teller store og små kjøretøyer døgnet rundt året rundt.
Godstransporten på jernbanen økte med 6,4 prosent i fjor. Siden 2003 har den økt med knapt 28 prosent, målt i tonnkilometer. 1 tonnkilometer er 1 tonn transportert 1 kilometer.

CargoNet, som er videreføringen av NSB Gods med en markedsandel på rundt 90 prosent innenfor godstransport på skinner har også opplevd voldsom vekst i trafikken.

Antall fraktede containere har økt med 10-11 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Siden CargoNet ble etablert i 2002 har veksten i antall transporterte containere vært på 70 prosent.