Rekordmange støyklager

Stor byggeaktivitet i Oslo fører til rekordmange klager på støy, skriver Aftenposten Aften.

- Vi får mange klager på støy nå. Det er særlig innsovningsperioden mellom klokken 23 og 01 som blir forstyrret. I denne perioden skal det være stille. Det kan virke som man satser på at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, sier operasjonsleder i politiet Finn Belle. Støyforskriften for Oslo har strenge retningslinjer for hvor høy støyen kan være på forskjellige tider av døgnet. Mange av klagene som politiet sjekker, skyldes byggeprosjekter som støyer langt over grensen. - Vi får jevnlig henvendelser fra folk. Det klages både på lovlig og ulovlig støy, særlig på anleggsbråk om natten og i middagstiden. Det virker som folk godtar mer på dagtid, selv om mye av også den støyen er ulovlig, sier bydelsoverlege Frantz Leonard Nilsen på St. Hanshaugen til Aften Aften. Det er Nilsen og hans kollegaer som skal vurdere hvorvidt utbyggerne bryter foreskriften. I følge støyforskriften kan byggeaktivitet skje til alle døgnets tider bortsett fra i innsovningsperioden. - Flere byggeprosjekter, som Pilestredet Park, kommer til å trekke ut i flere år. Da må vi være strengere. Folk tåler å våkne tidlig noen uker, men støyen bør ikke begynne tidlig hver dag i årevis, sier Nilsen til Aftenposten.