Rekordmange selskaper tar ut utbytte

Utbytteskatten som innføres fra nyttår har fått norske bedrifter til å ta ut ekstraordinære utbytter i rekordtempo, skriver Dagens Næringsliv.

Foretaksregisteret i Brønnøysund sendte ut 207 kreditorvarsler om utbytte i 2004. Hittil i år er 4.453 slike meldinger sendt ut, mer enn en 20-dobling fra i fjor. Ifølge eksperter Dagens Næringsliv har snakket med, er det ingenting som tyder på at den rødgrønne regjeringen kan vente seg mye utbytteskatt fra små og mellomstore bedrifter de nærmeste par årene. Til det har selskapene tatt ut for mye i ekstraordinære utbytter allerede. Det er helt illusorisk å tro at utbytteskatt vil bidra til utjevning og økt skatt blant de 5 prosent rikeste, sier professor Ole Gjems-Onstad ved BI til avisen. Han mener de rikeste har andre muligheter for å skaffe seg penger enn å gripe til utbytte.