Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Rekordlav befolkningsvekst i andre kvartal – innbyggertallet faller i Oslo

Ved utgangen av andre kvartal bodde det 5.374.807 personer i Norge. Det tilsvarer en befolkningsvekst på kun 2.452 i kvartalet, som er det laveste siden 1997.

Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har ikke registrert en lavere kvartalsvis befolkningsvekst siden 1997.

Befolkningen i alle de fire største kommunene gikk ned i andre kvartal. Ved inngangen til kvartalet var det 694.657 innbyggere i Oslo, mens ved utgangen av kvartalet var det 694.086, noe som tilsvarer en nedgang på 571. I Bergen har folketallet falt med 455, i Trondheim med 479 og i Stavanger med 149.

Den lave befolkningsveksten skyldes at nettoinnvandringen er negativ. Kun 5.248 personer ble registrert som innvandret til Norge i andre kvartal, mot 12.600 i gjennomsnitt de fire foregående kvartalene. Særlig i april var det lav innvandring, da var det registrert kun 600 innvandrere til Norge. Til sammenligning ble 7.076 personer registrert utvandret, noe som gir en negativ nettoinnvandring på 1.828.

Såkalt «vedtaksutvandring» bidrar også til at befolkningsveksten blir lav. Innvandring til Norge blir meldt mer eller mindre fortløpende, men mange som utvandrer fra Norge melder aldri fra til folkeregisteret. Med tiden blir personer som man har grunn til å tro at har utvandret meldt som utvandret av folkeregisteret. Det ble fattet flere slike vedtak enn normalt i andre kvartal – 4.400 totalt.

Det var 4.280 flere som ble født enn som døde i Norge i andre kvartal, noe som er omkring det normale. Antallet fødte og antall døde har ikke forandret seg nevneverdig fra andre kvartal i 2019.