Administrerende direktør Øivind Horpestad i NRC Group. Foto: NRC Group.

Rekordkontrakt til NRC Group i Sverige

NRC Group er tildelt en kontrakt verdt 700 millioner svenske kroner for grunnarbeider i forbindelse med byggingen av Stasjon Haga i Gøteborg.

NRC Group

- NRC Group ASA  er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige.

- Selskapet har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til åtte regionskontorer i Norge og Sverige.

- Gruppen sysselsetter ca. 450 personer og hadde en samlet omsetning på 1,97 milliarder norske kroner i 2016.

- NRC Group er notert på Oslo Børs.

Kilde: NRC Group.

Kontrakten, som NRC Group har skrevet med det svenske

Trafikvärket, er den største kontrakten i selskapets historie, skriver NRC Group i en pressemelding.

Stasjon Haga er en del av det store Västlänken-prosjektet hvor en ny toglinje bygges i tunnel under Gøteborg sentrum. Tunnelen vil være et knutepunkt for toglinjer som går igjennom byen, og med tre nye undergrunnsstasjoner vil den bidra til gjennomgående pendler- og regions-trafikk i Gøteborg.

– Denne kontrakten er en milepæl for NRC Group og en anerkjennelse av en av våre kjernekompetanser. Västlänken er et stort og viktig prosjekt i Sverige, og vi er utrolig takknemlige for tilliten som Trafikvärket viser oss, sier konsernsjef Øivind Horpestad, i meldingen.

Arbeidet vil bli utført i samarbeid med italienske Astaldi og tyrkiske Gülermak, som er to store entreprenører i det europeiske markedet. Totalverdi for kontrakten er 2,3 milliarder svenske kroner. Oppstart på prosjektet vil være i første kvartal 2018.

Det foreligger en ti dagers frist til å registrere eventuell klager på tildelingen, og en endelig signering av kontrakt kan først skje i etterkant av denne perioden, skriver NRC Group.