Rekordhøy vekst i 2007

Bedriftene innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte omsetningen med 49 milliarder kroner fra 2006 til 2007. Dette tilsvarer en vekst på 21,1 prosent - den høyeste noen gang.

Totalt omsatte bedriftene i næringen for 282,4 milliarder kroner i 2007, viser tall fra SSB. Bygge- og anleggsnæringen er delt inn i en rekke næringsgrupper. Den største gruppen omfatter bedrifter som har oppføring av bygninger som sin hovedaktivitet. I 2007 omsatte disse bedriftene for 115,4 milliarder kroner og sysselsatte 56 560 personer, en økning på henholdsvis 21,0 og 8,7 prosent fra 2006. Denne næringsgruppen stod for nær 41 prosent av den totale omsetningen i bygge- og anleggsnæringen i 2007.

Nesten 173 000 sysselsatt i byggenæringen

Bedriftene i bygge- og anleggsnæringen sysselsatte i 2007 totalt 172 797 personer. Dette tilsvarer en vekst på nesten 15 000 personer, eller 9,5 prosent, fra året før. I 2007 hadde 75,7 prosent av bedriftene to eller færre sysselsatte, og disse stod for 11 prosent av omsetningen i bygge- og anleggsnæringen. Kun 2,1 prosent av bedriftene hadde 30 eller flere sysselsatte, men denne gruppen utgjorde likevel 46 prosent av den totale omsetningen.

Nesten 7 prosent flere bedrifter

Det var totalt 42 931 bedrifter med bygge- og anleggsnæring som hovedaktivitet i 2007. Dette er en økning på 2 712 bedrifter, eller 6,9 prosent, fra året før.

Statistikk over foretak

Strukturstatistikken blir publisert med både bedrifter og foretak som telleenhet. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken til dette er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

På foretaksnivå økte omsetningen i 2007 med 21,2 prosent til 283,9 milliarder kroner. 68,7 prosent av omsetningen kom fra foretakene i byggevirksomhet, 26,9 prosent fra anleggsvirksomhet og 4,4 prosent fra annen virksomhet. Bygge- og anleggsvirksomheten sysselsatte 172 787 personer i 2007.

Se mer statistikk hos SSB.