Rekordhøy tilgang på nye næringsbygg

Verdien av entreprenørenes beholdning av andre bygg enn boliger - i hovedsak nye næringsbygg - er doblet i løpet av en toårsperiode, målt i løpende kroner.

Ordrestatistikken gir ingen signaler om avtagende press i bygge- og anleggsvirksomheten. Den totale tilgangen på nye bygge- og anleggsprosjekter i andre kvartal 2007 er like stor som i første kvartal og 20 prosent høyere enn i andre kvartal 2006. Den samlede verdien av næringens ordrebeholdning steg med 7 prosent gjennom andre kvartal i år, og er 20 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Veksten skjer innen næringsbyggsektoren. Bedriftenes beholdning av andre nybygg enn boligbygg har økt med 45 prosent på ett år, og reserven av rehabilitering av andre bygg enn boliger har økt med 29 prosent i samme periode. Verdien av bedriftenes beholdning av nye boligbygg og boligrehabilitering ligger på samme nivå som i fjor. Tar man hensyn til veksten i byggekostnadene betyr det en volumnedgang i boligsektoren.

Etter en rekordhøy tilgang på nye anleggsprosjekter i første kvartal i år sank tilgangen til et mer normalt nivå i andre kvartal. Verdien av entreprenørenes anleggsreserver holdt seg uendret gjennom andre kvartal og var ved utgangen av kvartalet 15 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Se statistikkene hos SSB:

Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe

Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe