OSLO 20080430 Eksteriør av eiendomsformidling, med mange plakater av hus til salgs i vinduene. Boligmarked, visning, eiendomsmegler, megler, boligsalg, boligannonser. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIXJarl Fr. Erichsen NTB scanpix

Rekordhøy igangsetting av nye boliger

Igangsettingen av nye boliger har aldri vært høyere i oktober-måned, og boligsalget er så langt i år 13 prosent høyere enn det historisk gode fjorårsnivået.

Boligprodusentenes månedlige boligstatistikk, som utarbeides i samarbeid med Prognosesenteret, viser at det var en svært god igangsetting av boliger i oktober.

- Igangsettingen i oktober isolert lå hele 26 prosent over oktober i fjor og er den beste oktober-måneden vi har målt, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Tror prisveksten fortsetter

Han sier det nå for første gang er i Oslo det bygges flest nye boliger.

- Det er hyggelig, men Oslo er fortsatt den største utfordringen. Det mangler mellom 2000 og 3000 boliger for å nå behovet, sier Jæger, og påpeker at boligbyggingen i nabofylket Akershus har falt noe. 

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Han mener derfor den høye prisveksten på boliger i Oslo vil fortsette, og frykter prisene på sikt kan skape et klassesamfunn.

- Hvis markedet har underskudd av noe, så går prisene opp. Det vi er redde for med prisveksten, er at vi får et samfunn vi ikke vil ha, hvor det ikke bygges boliger for folk med alminnelig inntekt, sier Jæger.

Igangsettingen av nye boliger så langt i år ligger tre prosent over samme periode i fjor. Utviklingen de siste 12 måneder ligger fem prosent over foregående periode, og trenden er økende.

Jæger sier det likevel er vanskelig å spå hvordan situasjonen er når året er omme.

– Desember-effekten er den store usikkerhetsfaktoren. Det er alltid spennnede å se om vi får en boost da, sier han.

Salgsvekst helt siden juni

Han sier at også boligsalget fremdeles ligger på et godt nivå. Salget i oktober lå 2 prosent under oktober i fjor, men hittil i år har salget gått opp 13 prosent fra et historisk godt fjorårsnivå.

- Det har vært et bra salg, og det har vi hatt over tid. Salgsutviklingen ligger godt over fjoråret. Leilighetsmarkedet har også tatt seg opp, sier Jæger.

Leilighetsmarkedet ligger akkumulert 26 prosent over fjoråret, mens enebolig- og småhusmarkedet ligger 1 prosent under.

Salget har nå hatt en vekst helt siden juni 2014. Endringen fra foregående 12 måneder er på 14 prosent.

Per Jæger gir ros til statsråd Jan Tore Sanner for at Regjeringen nå etablerer et seriøsitetsregister for byggenæringen.

Les også: Regjeringen vil opprette seriøsitetsregister for byggenæringen

- Dette er en god start på arbeidet med å få sunnere konkurransevilkår i byggebransjen, sier Jæger.