Foto: Torbjørn Tandberg

Rekordhogst i skogbruket

Tømmerhogsten etter 2014s første tre kvartal er på rundt 7,5 millioner kubikkmeter, et nivå man kun har sett i slutten av 80-tallet i hele etterkrigstiden.

Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding på sine nettsider.

Skogeiernes bruttoinntekt av tømmersalget var de tre første kvartalene av 2014 på omtrent 2,6 milliarder kroner. For hver krone skogeier tjener på tømmeret, genereres, ifølge departementet, ti kroner tilbake til samfunnet i form av verdiskaping.

Totalt ble det avvirket 7,48 millioner kubikkmeter de tre første kvartalene i 2014. Dette er 615.000 kubikkmeter høyere enn i 2013.

Omtrent tre fjerdedeler av volumene er fra granskog.

– Dette er svært gode tall, og viser at regjeringens vilje til å satse på næringen blant annet gjennom bygging av skogsbilveier og kaianlegg gir resultater i form av større hogstaktivitet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– Utfordringen nå er at skogbruket i Norge har blitt en stadig større råvareeksportør. Gjennom å finne nye områder å bruke treet på, og foredle det vi har av ressurser her i landet, kan vi få enda mer ut av de kronene som ligger i hver stokk, sier Listhaug.

Hvis denne aktiviteten fortsetter ut året, kan avvirkningen i 2014 komme over 10 millioner kubikkmeter, heter det i meldingen.

Hedmark ligger på avvirkningstoppen og står for 30 prosent av totalavvirkningen.