Reinertsen - Nyutdannet Ing./Siv. ing. Infrastruktur (VA, Veg)

FirmaReinertsen AS
FylkeSør-Trøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist28.02.2011

Hvem vi er:


Seksjon Infrastruktur består av gruppene plan, bru, survey, samt vann og avløp.

Avdelingen arbeider for tiden med flere interessante oppdrag når det gjelder planlegging og prosjektering av reguleringsplaner, industrianlegg, VA-, veg-, jernbane- og trafikkanlegg der bla. Statens vegvesen, Jernbaneverket, kommuner og industriselskaper er våre oppdragsgivere. Oppdragene omfatter alle planfaser fra utredninger til byggeplaner. Vi disponerer alle relevante prosjekterings- og prosjektstyringsverktøy.

Vi har utviklet et sterkt tverrfaglig miljø med interessante arbeidsoppgaver i samarbeid med våre konstruktører og arkitekter/landskapsarkitekter. Vår satsing på utviklingsprosjekter og totalentrepriser medfører store muligheter for varierte og utfordrende oppgaver i kombinasjon med personlig utvikling.
 

For ytterligere å befeste vår posisjon som en ledende aktør i markedet, ønsker vi å ansette nyutdannede ingeniører og sivilingeniører med kompetanse innen reguleringsplaner, veg-, jernbane og trafikkteknikk, samt VA-teknikk.

Arbeidsoppgaver:

VA:

 • DAK – modellering, beregning og tegning
 • Planlegging og prosjektering av VA-anlegg
 • Kontakt mot interne og eksterne kunder
 • Delta i prosjektteam

 

Veg/samferdsel:

 • DAK – modellering, beregning og tegning
 • Planlegging og prosjektering av veg- og jernbaneanlegg
 • Kontakt mot interne og eksterne kunder
 • Delta i prosjektteam

 

Hvem vi ser etter:

Nyutdannet ingeniør/Sivilingeniør innen relevante fag som er:

 • Utadvent og engasjert
 • Løsningsorientert
 • Sterk vilje til å lykkes  
 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenke tverrfaglig
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Selvstendig og initiativrik


Hva vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Engasjerende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Flotte kontorer i sentral beliggenhet på piren
 • Gratis treningsstudio
 • Stort og aktivt bedriftsidrettslag
 • Karrierebyggende utviklingsmuligheter og oppfølging
 • Kursing og faglig oppbygging
 • Stabilt miljø
 • Fadderordning

Vis flere stillinger: